Клиниката по Образна диагностика в Токуда Болница София организира научна среща по актуалната тематика на образните изследвания и нуклеарната медицина. Семинарът е предназначен за широк кръг специалисти - образни диагностици и клиницисти. Целта на модула е да представи мястото на съвременната нуклеарна медицина в диагностичния алгоритъм в отделните клинични направления. Лектор на колегиума ще бъде доц. д-р Павел Бочев (МУ-Варна). Програмата можете да разгледате тук:

Свързани отделения