Mедицински физик Емил Георгиев от Клиника по Образна Диагностика спечели втора награда на седмия националния конкурс "Young and Energetic Scientist-YES" с проект на тема УПРАВЛЕНИЕ НА ДОЗАТА КАТО МЕРИМ КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО В КЛИНИКА ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА.

Kонкурсът се провежда за седми път като има за цел да популяризира идеите, откритията и изобретенията на бъдещите изследователи на България с интерес към науката, технологиите и иновациите в областите на информационните, природоматематическите, инженерните и медицинските науки.

Наградата беше връчена от г-жа Карина Ангелиева на 07.11.2014, Бетахаус, София.

 

Свързани отделения