От 12 до 18 ноември е Световната седмица за осведоменост относно антиобиотичната терапия

Лабораторията по Микробиология в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда напомня за основните принципи относно използването на антибиотици в момент, когато прекомерната и неправилната им употреба е на път да се превърне в сериозна заплаха за здравето на хората, посредством изчерпване на възможностите за лечение на бактериални инфекции. Призивите следват световната кампания на СЗО за информираност относно антибиотиците, която се провежда всеки ноември, и кампанията на Европейския център за превенция и контрол на болестите (ECDC) - Европейски ден на антибиотиците, който се отбелязва на 18 ноември.

  • Не използвайте антибиотици без рецепта от лекар!
  • Не използвайте антибиотици при вирусни инфекции!
  • Не споделяйте антиобиотици с други хора!
  • Не използвайте повторно неизчерпано количество от предишно използван антибиотик без лекарско предписание!
  • Спазвайте стриктно указанията на Вашия лекар относно антибиотичната терапия!

Антибиотиците се използват за лечение само на бактериални инфекции, те не са ефективни срещу вирусни инфекции, при които се използват друг вид препарати (антивирусни). Различните антибиотици работят срещу определен вид или група бактерии и за да бъде ефективно и целенасочено лечението, е необходимо да бъде направена антиобиограма след изолиране на съответната бактерия и установяване на антибиотичната ѝ чувствителност и резистентност. Прекомерното използване на антибиотици без необходимост води до промяна (мутация) на бактериите, които развиват устойчивост към съществуващите антибиотици. Доказано е, че при използването на широкоспектърни антибиотици (които работят срещу множество видове бактерии) е по-вероятно да бъде ускорена антиобиотичната резистентност, поради което точното таргетиране на конкретна бактерия с конкретен тясноспектърен антиобиотик е важно. Променените щамове бактерии впоследствие се разпространяват между хора (и животни) като постепенно разширяват антибиотичната резистентност, докато в един момент съществуващите антибиотици не станат напълно неефективни срещу тях.

Проучване на Европейския център за превенция и контрол на болестите (ECDC), публикувано в The Lancet Infectious Diseases, November 05, 2018 показва, че около 33 000 души умират всяка година като пряка последица от инфекция, причинена от бактерии, резистентни на антибиотици. Тежестта на тези инфекции е сравнима с тази на грипа, туберкулозата и ХИВ/СПИН.

Резултатите от това проучване се използват и от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за оценка на икономическата тежест на антибиотичната резистентност.

Проучването показва, че 39% от тези инфекции са причинени от бактерии, резистентни на последно ниво антибиотици като карбапенеми и колистин. Тази тенденция е от 2007 г. и е тревожна, защото тези антибиотици са последните възможности за лечение. Когато те вече не са ефективни, е изключително трудно или в много случаи невъзможно да се излекуват бактериалните инфекции.

Само 70 години след въвеждането на антибиотици, ние сме изправени пред възможността за бъдеще без ефективни лекарства за лечение на бактериални инфекции.

Без ефективни антибиотици много рутинни операции, като смяна на тазобедрена става, трансплантация на органи, лечение на сепсис или химиотерапия на рака ще стават все по-опасни или невъзможни.

Какво искаме да направим: За да забавим развитието на резистентност, трябва да намалим ненужното използване на антибиотици.

  • Прекомерното им използване води до развитие на резистентни бактерии, които могат да причинят сериозни инфекции
  • Антибиотиците могат да причинят странични ефекти като обрив, млечница, стомашни болки, диария и др.
  • Необходимо е да запазим антибиотиците така, че да продължат да бъдат ефективни
  • Нашите действия могат да защитят антибиотиците

Разумната употреба на антибиотици и стратегии за цялостна профилактика и контрол на инфекциите, насочени към всички сектори на здравеопазването (акушерство, дългосрочни грижи и амбулаторни грижи) са крайъгълните камъни за предотвратяване на селектиране и разпространение на резистентни към антибиотици бактерии.

Свързани отделения