Качествен бърз тест за установяване антигена на SARS-CoV-2 от назофарингеален секрет се извършва в Лабораторията по Микробиология на Болница Токуда. Той може да бъде комбиниран с тест за грип А и грип Б за бързо диференциране на различните респираторни вируси и първоначално ориентиране в сходната симптоматика на тези инфекции. Тестът има чувствителност от 93.3% и специфичност 99.4%.  

Вземането на пробите става след преглед и преценка от специалист в диагностично-консултативните кабинети на болницата в зависимост от оплакванията на пациента. Резултатът се получава до 2 часа от получаване на пробата в лабораторията.

Бързият антигенен тест има предимство пред бързите кръвни тестове за антитела с това, че открива вируса още на 2-3 ден след заразяването, позволява ранно диагностициране и ако е необходимо – ранно лечение. Чувствителността на положителната проба е 100%, ако тестът се изпълни в период от 0 до 3 дни след появата на симптомите или при подозрения за излагане на риск.

Отрицателният резултат не изключва възможността да има инфекция с COVID-19 и трябва да се тълкува заедно с клиничната картина, историята на пациента и епидемиологичната информация. При клинични и епидемиологични данни, независимо от негативния резултат от бързия антигенен тест, задължително се прави и PCR. 

Микробиологичната лаборатория в Болница Токуда разполага и с бърз тест за RSV (респираторно-синцитиален вирус) от носен секрет за диференциална диагноза при остри респираторни инфекции.

Тестовете позволяват бърз скрининг и отдиференциране на различните диагнози в есенно-зимния период, когато освен COVID-19, често срещани са и различни други респираторни заболявания с вирусен причинител.

 

 

Свързани отделения