Обучение за лекари рентгенолози и рентгенови лаборанти на тема: Магнитно-резонансна образна диагностика. Време на релаксация Т1 ще се проведе в Токуда Болница София на 18 март 2016 г. Семинарът започва в 09:00 часа, а мястото на провеждане е Конферентната зала на Токуда на 9 ет. Курсът ще предложи запознаване на участниците с физичните принципи за получаване на образи в Т1 релаксационно време, секвенции, базирани на Т1 релаксационно време, артефакти - причини и пътища за преодоляването им, контрастиране на образите. Желаещите да участват могат да се получат повече информация на тел. 0886 763 903 и 0884 933 176 (медицински физик Емил Георгиев). 

Свързани отделения