Курс Солитарно белодробно огнище 

Клиника по Образна диагностика, Токуда Болница София

 24-25 януари 2013г

 

 

Организатор: Д-р Бранимир Пенев

Лектори: Доц. д-р Галина Кирова, д-р Бранимир Пенев, Емил Георгиев (медицинска физика)

Цел на курса: Да запознае курсистите с принципите на скрининга, диагностиката и диференциалната диагноза на солитарното белодробно огнище. Нискодозова компютърна томография за нуждите на скрининга и проследяването на белодробни нодули.

Обект на обсъждане: Да обсъди новостите в хистологичната класификация на белодробния карцином; поведението при солитарни белодробни огнища; промените в системата на стадиране на белодробния карцином. Да представи основните методи за провеждане на нискодозова компютърна томография и постпроцесинг за целите на проследяването.

Курсът ще се провежда в лекционната зала на Токуда Болница София в рамките на два работни дни с лекционна и дискусионна част на базата на реални случаи.

Максимален брой курсисти – 10 души, специалност или специализанти образна диагностика, пулмология, гръдна хирургия.

Акредитация: Курсът е акредитиран от БЛС.

 

Програма

 

Първи ден

13.30-15.00ч

13.30ч – регистрация, откриване

14.00ч - Солитарно Белодробно огнище – дефиниция и морфологична характеристика – д-р Бранимир Пенев

14.30ч - Множествени белодробни нодули – д-р Бранимир Пенев

15.00-15.30ч – кафе пауза

15.30ч - Оценка на вероятността за малигненост на белодробното огнище – д-р Бранимир Пенев

16.00ч - Нова хистологична класификация на лезиите тип „матово стъкло“ – Доц. д-р Галина Кирова

16.30ч – Workshop, реални случаи; постпроцесинг

 

Втори ден

8.30-9.30ч

8.30ч – Скрининг на рака на белия дроб. Принципи – Доц. д-р Галина Кирова

9.00ч - Нискодозова компютърна томография. Принципи – Емил Георгиев

9.30-10.00ч – кафе пауза

10.00ч  - Препоръчителни протоколи при нодули, открити при нескринингови КТ изследвания – д-р Бранимир Пенев

10.30ч - Белодробен Са – промени в TNM класификацията, 2011 – Доц.д-р Галина Кирова

11.00-13.00ч – кафе пауза

11.30ч – Workshop, реални случаи; постпроцесинг

12.30ч - Закриване

 

Записване:

Моля, попълнете регистрационната форма и я изпратете на: amarina@tokudabolnica.bg или на pstancheva@tokudabolnica.bg

Местата са ограничени!

Свързани отделения