Клиниката по Образна диагностика на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда защити максималните пет звезди при оценка на качеството на клинична работа и получи сертификат EuroSafe Imaging Stars. Този сертификат се присъжда на клиники по образна диагностика, които доказано следват добрата медицинска практика и прилагат холистичния подход към пациента, спазвайки всички правила на радиационната защита.

EuroSafe Imaging Stars е инициатива, чиято цел е да повишава осведомеността и прилагането в клиничната практика на принципите за радиационна защита, разработени от Европейската асоциация по радиология. Сертификатът се присъжда на база оценка по 21 критерия, разделени в 6 групи: 1) Оптимизация; 2) Обосновка; 3) Качество и безопасност; 4) Обучение; 5) Проучване; 6) Прилагане на регулацията. В рамките на тези критерии всяка клиника трябва да докаже усилията, които полага, при използване на съвременните методи за образна диагностика в условията на максимална радиационна защита както за пациентите, така и за клиничните екипи.

Критериите на EuroSafe Imaging Stars за присъждане на сертификат стъпват на задължителните норми за работа на клиниките по образна диагностика, заложени в Директива 2013/59/Euratom на Съвета на ЕС, но поставят по-високи изисквания по повечето от разписаните 21 точки за оценка. Оценката и сертификатът са валидни до 2021г като екипът на клиниката е включен в списъка на сертифицираните европейски институции, защитили различните нива на качество на клинична работа (‘Wall of Stars’) Клиниката по Образна диагностика на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда е единствена в България и в групата на Аджибадем, покрила всички критерии, заложени в директива 2013/59/Euratom на Съвета на ЕС.

Сертификатът гарантира, че всяко образно изследване в клиниката се извършва само при стриктна оценка на медицинската целесъобразност, че при извършването му се прилага минималната доза йонизиращо лъчение, нужна за постигането на образ с достатъчно за диагностичните цели качество, и че са спазени всички изисквания на националните и международни регулативни документи за работа с йонизиращо лъчение.

Свързани отделения