Висококвалифицираният екип от хепатолози е с най-голям опит в страната в неинвазивната оценка на чернодробната фиброза и стеатоза 

В Клиниката по Гастроентерология има обособен център по Хепатология от самото създаване на Болница Токуда, в който работят специалисти с дългогодишен опит в диагностиката и лечението на хроничните чернодробни заболявания

Новите тенденции за неинвазивна оценка на чернодробната фиброза са въведени в центъра още през 2013 г. и досега е натрупан богат практически опит. Специалистите хепатолози, водени от д-р Радин Цонев, началник на Отделението по Гастроентерология, са висококвалифицирани и изключително ерудирани по отношение на неинвазивната и инвазивната диагностика. В центъра е натрупан дългогодишен опит и в провеждането на клинични проучвания, свързани с чернодробната патология.

Едни от най-разпространените чернодробни заболявания с огромно социално значение, са хроничните вирусни хепатити B и C. Около 350 000 са носителите на хепатит B вирус у нас. Около 77 000 са вирусоносители на хепатит C, като близо 90% от тях не подозират за това. Вероятността от развиване на чернодробна цироза и рак на черния дроб при тези пациенти е голяма, включително необходимостта от чернодробна трансплантация. Това поставя огромна финансова тежест за социалната и здравната системи.

Болницата разполага с най-съвременната медицинска и лабораторно-молекулярна диагностика. Клиничната лаборатория и Лабораторията по Вирусология се оценяват ежегодно от външен качествен контрол INSTAND. Началник на Вирусологична лаборатория е проф. Радка Аргирова, национален консултант по Вирусология към МЗ и член на експертния специализиран борд към БЛС. 

Екипът на Хепатологичния център активно се интересува и внедрява методи за подобряване на качеството на живот на пациентите с хронични вирусни хепатити. Те са свързани както с безболезнената диагностика за установяване на болестта, така и с подкрепа на пациента от лекуващия го лекар, участие на психиатър и екип от подготвени специалисти за справяне с проблема. Тези заболявания предполагат отлична кооперативност между лекари и пациенти, като често тази симбиоза е за дълги години. Едно от достойнствата на Клиниката по Гастроентерология в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда е лесният достъп на пациенти до лекуващите ги лекари и редовното им проследяване.

Много от носителите на хепатит C, които знаят за своя статус, се страхуват от задължителното до скоро извършване на чернодробна биопсия. С новите правила на НЗОК проблемът се решава - за назначаване на лечение и проследяване на ефекта му вече не е задължително извършването на чернодробна биопсия. 

Друго съвременно направление с висока честота и значение при чернодробните заболявания е Неалкохолната стеатозна болест, включваща Неалкохолния стеатохепатит и Неалкохолната стеатоза, заболявания свързани с нарушен метаболизъм и инсулинова резистентност. За нарастващия брой засегнати пациенти се провежда серия от неинвазивни изследвания за оценка и диагностика, и се започва своевременно лечение. Те имат възможност да участват и в клинични проучвания и да бъдат част от първите, при които се прилага най-новото съвременно лечение.

Клиниката по Гастроентерология в Болница Токуда работи и с така наречените специални групи пациенти - това са лица провеждащи субституираща терапия за наркоманна зависимост, които имат хепатити и цирози, както и серопозитивни пациенти, които са с коинфекции, при спазване на правилата за конфиденциалност, утвърдени от европейските практики.

Лечението, диагностиката и проследяването при пациентите се покриват от НЗОК, като това важи и за неинвазивната оценка на състоянието на черния дроб за хоспитализирани в Клиниката пациенти.

Свързани отделения