Ракът на гърдата е едно от социално значимите заболявания в България и света с все още висока смъртност.  Ранната диагностика на рака на гърдата дава възможност той да бъде лекуван успешно, което резултира в по-дълга преживяемост и качество на живот на пациентите. Ранното откриване е приоритет на скрининговите програми, които основно разчитат на резултатите от мамографските прегледи през определени интервали от време при всички жени над определена възраст.
Независимо от рутинното въвеждане на популационните скринингови програми за ранно установяване на рак на гърдата (все още няма такива в нашата страна) и значителните постижения на медицината в контрола и лечението, проблемът все още не е решен за определени групи от пациенти. Основните ограничения на мамографските техники са свръхдиагностиката на случаи с добра прогноза и недооценката на други, които имат висок потенциал за бърз растеж и разпространение. Тези проблеми се определят не само от персоналните особености на пациентките, но и от биологията на самия тумор – в професионалните среди е ясно, че някои туморни формации имат висок малигнен потенциал, независимо от доброкачествените си морфологични характеристики – т.е. те трудно се различават на фона на плътния паренхим на здравите гърди. Практиката показва, че подобни тумори прогресират бързо, дори в рамките на общоприетите интервали между две скринингови изследвания.  
Съвременната мамографска диагностика в контекста на персонализираната медицина и стремежът към индивидуален подход към пациента, предлага нови решения, едно от които е използването на  Abreviated Breast Magnetic Resonance. С възможността си да “преодолее” някои от недостатъците на конвенционалната мамография, Abreviated Breast Magnetic Resonance показва висока чувствителност при откриването на непалпиращи се лезии, особено на фона на плътен паренхим на гърдата.  Той е адаптиран така, че да осигури максимална информация при относително късо време на изследване, съобразено с техническите особености на магнитнорезонансния метод.  


1.    Какво представлява МР мамографското изследване?
Магнитнорезонансното изследване на гърдите е образен метод, който не използва рентгеново лъчение, а се основава на взаимодействието на магнитни полета и радиофреквентен пулс за получаване на детайлен образ на гърдите. По-време на изследването се инжектира контрастна материя, чрез което допълнително се повишава специфичността на метода за откриване на злокачестявени формации.
2.    Кои пациентки са подходящи за изследване с профилактичен МР мамографски протокол?
Профилактичният МР мамографски протокол (Abbreviated MRI) не се препоръчва за всички жени, а само за тези, които са с висок риск за развитие на рак на гърдата. Магнитнорезонансното изследване не може да замести мамографията. Двата метода се допълват, като информацията от тях позволява много по-прецизна оценка на гърдите. Препоръчително е жените с висок риск да провеждат двете изследвания всяка година, като е желателно МР мамографското изследване да започне още от 30 годишна възраст.
Във високорисковата група попадат жени, които:
•    имат роднини от първи ред с рак на гърдата; такива са майка, сестра, дъщеря;
•    са носителки на наследствена генна мутация – BRCA1 или BRCA2; която се установява чрез специализирано кръвно изследване;
•    са били подложени на лъчетерапия в областта на гръдния кош в по-млада възраст (между 10 и 30годишна възраст);
•    имат плътен паренхим и са фамилно обременени;
Възпреки че е високоефективен метод, МР изследване на гърдите не може да изобрази микрокалцификатите, които понякога могат да бъдат белег за рак. Те се установяват чрез мамография.
3.    Как да преценим сами дали попадаме в рискова група?
Вие попадате в рисоковата група, ако отговаряте на поне един от горепосочените критерии. Можете да се консултирате с нашите специалисти по образна диагностика на гърда, които ще ви помогат да определите какъв е вашият риск за развитие рак на гърдата.
4.    Кога да планираме изследването си?
За жените, които имат менструация, най-подходящото време за МР изследване е между 7-мия и 15-тия ден от менструалния цикъл. За първи ден на менструалния цикъл се счита първия ден на менструалното кървене. За жените в менопауза изследването може да се направи по всяко време.
5.    Как протича самото изследване?
I етап: Подготовка
Половин час преди самото изследване на регистратура Образна диагностика ще получите бланка с няколко въпроса, както и с писменото ви съгласие за извършване на изследването. Необходимо е да отбележите:
•    дали имате някакви алергии; скрининговото МР изследване на гърдите включва инжектиране на контрастна материя през вена на ръката. Необходимо е да се знае дали имате алергии, за да се избегнат усложнения, свързани с контрастното вещество;
•    дали имате бъбречни проблеми; при хора с бъбречни увреждания контрастното вещество би могло да предизвика усложнения;
•    дали имате метални стуктури в тялото си (напр. изкуствена става), както и дали ви е поставен пейсмейкър, слухов апарат и пр.;
•    дали кърмите; препоръчително е да спрете да кърмите 12-24 часа след изследването, за да елиминирате контрастната материя от тялото си;
Лаборантът ще ви въведе в стая, където е необходимо да оставите всички бижута и метални предмети, които носите. Ще ви бъде дадена болнична престилка, която да облечете и ще ви бъде поставен абокат на ръката, през който ще се въведе контрастната материя.
II етап: Изследване
По време на самото изследване, ще лежите по корем на плоска маса, в която има отвори за гърдите ви. По време на изследването масата ще навлезе в дълъг и плосък цилиндър. Не бива да се движите докато трае изследването. Предимството на скрининговия протокол е, че е много кратък (около 5 мин.). Така дори жени с клаустрофобия биха могли да се подложат на него.
6.    Какво да очакваме от резултата?
Радиологът ще прегледа получените образи. В случай, че бъде открита съмнителна находка, болницата разполага със сектор по мамодиагностика, където е възможно:
•    да се проведат допълнителни диагностични изследвания (напр. ехография на гърди);
•    да се извърши биопсия, материалът от която се изследва от патоанатом за хистологична оценка;
7.    Каква е следващата стъпка при положителен резултат?
При доказване рак на гърдата, в болницата може да се проведе консултация с екип от хирурзи, специализирани за хирургично лечение рака на гърдата и да се изготви индивидуален лечебен план за всеки пациент.

Свързани отделения