По случай Световния тиреоиден ден (25 май) Клиниката по Ендокринология и Нефрология в Токуда Болница София и със съдействието на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ) организира Клинична конференция на тема: "Актуални проблеми на тиреоидните заболявания". Семинарът ще се проведе на 26 май (четвъртък) от 14:00 часа.

В конференцията могат да вземат участие лекари и специализанти по ендокринология, вътрешни болеести, детски болести, имунология .Същата е открита и за студенти.

Участниците ще получат сертификати след регистрация.

Регистрационна такса не се изисква.

За предварителни заявки и информация: Токуда Болница София, Учебен отдел, тел.: 02/403 4221, 02/403 4228, email: zromanska@tokudabolnica.bg ,  pstancheva@tokudabolnica.bg 

Лекционната програма можете да разгледате тук:

КЛИНИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

посветена на Международния Тиреоиден Ден - 25 май 

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТИРЕОИДНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

София, 26 май 2016 г (четвъртък), 14:00 – 17,30 ч

Място: Токуда болница, бул.Н.Вапцаров 51-б ( 9-ти етаж)

 ПРОГРАМА

 

14,00 - 14,15 ч: Откриване на курса

14,15 – 15,00 ч: ,Автоимунни тиреоидни заболявания-диагностика и лечение“,

Лектор:Акад.проф. д-р .Боян Лозанов, д.м.н. 

15,00 – 15,30 ч: „Автоимунен тиреоидит в детската възраст”

Лектор: Проф.д-р Александър Куртев, д.м.н. 

15,30 – 16,00 ч: „ Кордарон-индуцирани тиреоидни дисфункции“,

Лектор: Д-р Лъчезар Лозанов 

16,00 – 16,30 ч. „Роля на Селена в тиреоидната патология,

Лектор: Акад. проф. д-р Боян Лозанов, д.м.н.

16,30 – 17,30 ч. Представяне на клинични случаи

Сътрудници на Ендокринно отделение, „Токуда болница София”

Свързани отделения