Пациенти с разнообразни болкови синдроми, травми и хронични болки могат да се обръщат за помощ към специалистите в кабинета

Извънболнични консултации и лечение на болката в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда вече се предлагат в специализиран кабинет, който стартира редовни прегледи всяка сряда от 14:30 до 17:30. В звеното, изградено от специалисти от Клиниката по Анестезиология и интензивно лечение ще имат възможност да получат помощ пациенти с остри и хронични болкови синдроми, болка, дължаща се на ставно-мускулни заболявания, артритни болки, болки в гърба и кръста, мигрена, болки при заболявания на раменната, колянната и тазобедрената става, болкови синдроми след коремни и други оперативни интервенции, невропатични болки при съдови заболявания и диабет, хронична болка при онкологични и терминални заболяваия и др.
Завеждащ кабинета е д-р Виктор Стефанов, началник Сектор Анестезиология към Клиниката по Анестезиология и интензивно лечение. Д-р Стефанов е с богат опит в лечението на остра и хронична болка, регионална анестезия и ултразвуково навигирани техники в областта на регионалната анестезия.

Кабинетът предлага консултации, диагностика в колаборация със специалисти в различни направления (ортопедия, неврология, неврохирургия, образна диагностика др.), медикаментозно лечение и терапевтични процедури. Лечението може да включва приложение на аналгетици перорално, чрез мускулни и венозни инжекции, епидурални катетри и др. Други методи включват инвазивни техники като ултразвуково навигирани блокади на периферни нерви, криоаналгезия и др.

Кабинетът се намира на трети етаж в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда (регистратура Дерматология).
За записване, можете да използвате тел. 02/403 4933 или 02/403 4000.  

Повече за кабинета можете да научите тук.