Модерно оборудвана лаборатория за функционална белодробна диагностика приема вече пациенти в Токуда Болница. Кабинетът е оборудван с последно поколение диагностична апаратура на фирмата Viasys Health Care - световен лидер в белодробната диагностика. Новата структура дава възможност за функционални изследвания на белия дроб в покой и при натоварване. Данните от изследванията имат базисно значение при диагностицирането на белодробни заболявание и проследяване на прогресиятя им, диагностициране на бронхиална астма, медикаментозна увреда, задух с неуточнен произход, както и проследяване на прогресията на сърдечни, белодробни и нервно-мускулни заболявания, предоперативна оценка на бял дроб, мониториране на лечение, предписване на рехабилитационна програма и др. 

Повече информация и подробности за дейността на лабораторията можете да намерите тук.

Свързани отделения