Събитието ще се проведе на 14 юни 2019 г. с фокус върху връзките на захарния диабет, метаболитния синдром и хипотиреоидизма със сърдечносъдовите заболявания

Отделението по Ендокринология, част от Клиниката по Вътрешни болести в Болница Токуда, начело с проф. Боян Лозанов, организира интердисциплинарен симпозиум, който засяга едни от най-тежките социалнозначими заболявания в България и по света и връзката помежду им. Диабетът, метаболитният синдром и хипотиреоидизмът като рискови фактори за развитието на сърдечносъдови заболявания и други усложнения ще бъдат разгледани под лупа от топ специалисти в областите ендокринология и болести на обмяната, кардиология, електрофизиология, ангиология, хепатология, диетология, коремна хирургия.

Събитието ще се състои на 14 юни 2019 г. в Аулата на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда на 9 ет. Предварителната научна програма  включва пленарни лекции, случаи от клиничната практика, дискусии и кръгла маса с участието на изтъкнати български специалисти и университески преподаватели в посочените области. Симпозиумът е подходящ за ендокринолози, кардиолози, ангиолози и други специалисти с интереси в тези области, включително специализанти и общопрактикуващи лекари.              

Предварителна програма на събитието можете да разгледате тук:

Интердисциплинарен симпозиум

Захарен диабет, метаболитен синдром и хипотиреоидизъм: взаимовръзки и терапевтични подходи за редукция на сърдечно-съдовия риск

Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, ет. 9, Аула, 14 юни 2019 г., 10:00 – 18:00 ч.

 Програма

9.15-10.00 Регистрация на участниците

10.00 - 10.10 Октрикване на симпозиума

ПЪРВА СЕСИЯ

Модератори: Проф. Боян Лозанов, проф. Милена Станева

10.10 - 10.30 Асоциация между висцерално затлъстяване, метаболитнен синдром и тиреоидна дисфункция
Д-р Лъчезар Лозанов, д.м., Отделение по Ендокринология, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

10.30 - 10.50 Артериална хипертония и захарен диабет
Проф.Сабина Захариева, Клиничен Център по Ендокринология, МУ-София

10.50 - 11.10 Дислипидемии: значение на липидните фракции в атерогенезата
Проф. Мария Орбецова, Клиника по Ендокринология, МУ-Пловдив

11.10 - 11.30 Промени в съдовата стена на периферните артерии при диабетна ангиопатия
Проф. Милена Станева, Клиника по Ангиология, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

11.30 - 11.50 Неалкохолна чернодробна болест, инсулинова резистентност и захарен диабет
Д-р Радин Цонев, Клиника по Гастроентерология, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

11.50 - 12.40 Синергичен подход в лечението на ЗД-Т2: гликемичен контрол и кардиопротекция
Фирменa презентация (“Бьорингер-Ингелхайм“, България)

12.40 - 13.30 - ОБЕДНА ПАУЗА

ВТОРА СЕСИЯ

Модератори: Проф. Иво Петров, Д-р Лъчезар Лозанов

13.30 - 14.20 Съвременни методи за инсулиново лечение при захарен диабет
Фирмена презентация („Ново Нордиск“)

14.20 - 14.40 Перкутанна реваскуларизация на пациенти с мултифокална атеросклероза и захарен диабет
Проф. Иво Петров, Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център

14.40 - 15.00 Захарен диабет и мултифокална атеросклероза
Проф.д-р Лъчезар Гроздински, д.м.н, Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център

15.00 - 15.20  Предсърдно мъждене и затлъстяване - патогенетична връзка и значение на терапевтичния подход
Д-р Васил Трайков, Клиника по Кардиология, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

15.20 - 15.40 Субклиничен и тъканен хипотиреоидизъм: фокус върху миокардните нарушения
Проф. Боян Лозанов, Отделение по Ендокринология, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

15.40 - 16.00 КАФЕ ПАУЗА

ТРЕТА СЕСИЯ

 Модератори: Проф. Боян Лозанов, Д-р Лъчезар Лозанов

16.00 - 16.50 Инжекционна терапия с GLP-1 за еднократно седмично приложение за възрастни пациенти с диабет тип 2
Фирмена презентация („Eli-Lilly”)

16.50 - 17.10 Бариатрична хирургия при затлъстяване и захарен диабетпоказания и ефективност
Д-р Веселин Маринов, д.м., Клиника по Чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

17.10 - 17.50 Клинични случаи
Д-р Десислава Горчева, д-р Бойка Костава, д-р Радослав Борисов, Отделение по Ендокринология, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

За повече информация:

Проф. д-р Боян Лозанов, дмн, тел.: 0884 993 263, bojan_lozanov@hotmail.com
Д-р Лъчезар Лозанов, дм, тел.: 0884 933 155, l.lozanov@abv.bg

 

 

Свързани отделения