Научна среща на специалностите Неврология и Дерматология ще се проведе в Токуда Болница София на 4 декември от 18:00 часа. Интересни презентации, включително по теми - пресечни точки на двете специалности, ще бъдат представени и обсъдени в рамките на симпозиума. Колегите с интереси в посочените области, могат да заповядат в Аулата на Токуда Болница София на на 9 етаж на 4 декември от 18:00 часа.

Програмата на симпозиума можете да разгледате тук: