Курсът е насочен към лекари рентгенолози, специализанти по образна диагностика, пулмолози и гръдни хирурзи

Обучение на тема: "Образите на белодробните инфекции - рутина или предизвикателство" ще се проведе в Токуда Болница София на 13 и 14 март 2014 г. Работната среща, организирана от Българското дружество по кардиоторакална рентгенология и Токуда Болница, включва четири сесии, на които ще бъдат представени дидактично основните модели на увреда при възпалителни изменения на белия дроб. Семинарът ще предостави възможност за интердисциплинарна дискусия с участието на пулмолог и гръден хирург, които ще представят особеностите на клиничната оценка в процеса на диагностика и лечение на възникналите усложнения. Своеобразният уъркшоп ще се занимае с позицията на рентгенолога при интерпретация на образите при различни видове белодробни инфекции и особено на разликите между имунокомпетентни и имунонекомпетентни пациенти.
Курсът е предназначен за лекари рентгенолози, специализанти по образна диагностика, пулмолози и гръдни хирурзи. Участниците ще получат сертификати от БЛС.

Адрес за заявки и информация:

Дирекция “Научна и учебна дейност”
МБАЛ Токуда Болница София
Бул Никола Вапцаров 51Б
1407 София
тел. 02/403 42 21, 403 42 28

zromanska@tokudabolnica.bg

pstancheva@tokudabolnica.bg

Повече информация можете да разгледате тук.

Вижте и постера на семинара:

 

 

 

Свързани отделения