Екипът изнесе презентации и спечели 2-ра награда за най-добър постер

Лекари от отделението по Гастроентерология на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда изнесоха презентации и спечелиха втора награда за най-добър постер на конгрес с международно участие, който се проведе в Пловдив между 9-11 ноември 2017 г. Събитието беше организирано от Клуб Млад онколог – акредитирана от Български лекарски съюз организация на млади лекари, чиято практика е свързана с лечението на онкологично болни пациенти.

Темата на наградената разработка беше: Изоехогенни черно­дробни лезии при пациенти с малигнен меланом, като постерът беше представен от д-р Добромир Райков. В изложението се презентира предимството на контрастно-усилената ехография за детекция на черно­дробни лезии, невидими при конвенционални образни изследвания. Предимството на контрастно-усилената ехография е, че се визуализират точно чернодробните лезии, подпомага биопсията им, няма риск от усложнения при интервенционалната процедура, има възможност за проследяване на динамиката на лезиите след химиотерапия и не на последно място - няма лъчево натоварване за пациента.

Д-р Красен Иванов изнесе презентация на тема: „Менажиране на пациенти с чернодробни метастази от гастроинтестинални тумори“. В рамките на лекцията, той представи иновативен подход за лечение на рефрактерен асцит при пациенти с малигнени заболявания. Приложението на системата АСЕПТ чрез поставяне на специално устройство за самостоятелно ежедневно евакуиране на малки количества асцитна течност в домашни условия от пациентите позволява избягване на необходимостта от периодично присъствие в лечебно заведение и допълнителен белтъчен внос поради рязкото изтегляне на течността в досегашната практика. Преминалите досега пациенти в отделението по Гастроентерология на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда показват добро повлияване след приложение на устройството с намаляване на дозата на приеманите диуретици и редуциране на асцита.

Екипът взе участие и в лекция за представяне на българския опит в интервенционалната онкология.

Събитието предложи клинично ориентирана образователна програма, предназначена за медицински онколози, лъчетерапевти, гастроентеролози, патоанатоми и хирурзи за подобряване на техните знания и умения, свързани с лечението на онкологични заболявания. Фокус на семинара бе поставен върху рака на белия дроб, гърдата, гастроинтестиналния тракт, както и интервенционалните методи в онкологията. С пленарни лекции и уъркшоп бяха разгледани актуални проблеми с поглед към новите тенденции и съвременните стандарти.

Свързани отделения