На 26.11.2019 г. в аулата на Болница Токуда се проведе Панелна дискусия на тема "Интерстициални белодробни болести с прогресивен фиброзен фенотип, организирана със съвместните усилия на Клиниките по Пневмология и Образна диагностика 

Дискусията бе предназначена за специализанти и специалисти по пневмология и фтизиатрия, рентгенология и патоанатомия.

Специален гост-лектор беше д-р Александър Симидчиев, председател на сдружение “Въздух за всички”, функционалист в Клиниката по пулмология на МВР болница. Лекции представиха и доц. Наталия Стоева, началник на Клиниката по Пневмология и проф. Галина Кирова, началник на Клиниката по Образна диагностика.

Тримата лектори фокусираха вниманието на участниците върху общото и различното при възникването, клиничната изява и прогнозата при множество разнородни по същността си и с лоша прогноза фиброзни болести на белия дроб.  

Д-р Симидчиев направи връзка между фамилната предиспозиция и въздействието на факторите на околната среда в патогенезата на белодробната фиброза. 

Проф. Кирова представи корелация между патологичния субстрат и компютъртомографския образ, като подчерта отговорната роля на рентгенолог при поставяне на правилната диагноза. 

Доц. Стоева наблегна на мястото на отделните диагностични техники, ролята на пулмолога в “подреждането на диагностичния пъзел” и проследяването на ефектите от лечението.

Участие взеха специализанти и специалисти от София и страната. Те имаха възможност да участват в неформална философска дискусия за смисъла на номенклатурите, за съдържанието и пригодността на препоръките за добра медицинска практика в реалния живот, за персонализирания подход към пациента и възможностите на съвременната антифибротична терапия.

 

Свързани отделения