За поредна година екипът на д-р Валери Гелев беше поканен от организаторите и се включи активно в мероприятието, на което топ кардиолозите от цял свят обменят знания, умения и опит

EuroPCR е официалната годишна среща на Европейската асоциация на перкутанните сърдечно-съдови интервенции (EAPCI) и водещият курс по интервенционална сърдечно-съдова медицина за целия свят. 

През 2019 г. EuroPCR отбеляза своята 30-годишнина и събра в Париж 11 206 активни и над 4 700 онлайн участници. Високото научно значение на конгреса недвусмислено беше затвърдено и тази година с представяне на дългоочакваните резултати от големи клинични проучвания, които градят основите на медицината базирана с доказателства, към която се стремим и променят статуквото в интервенционалната кардиология в световен мащаб. 

И тази година екипът на д-р Валери Гелев, началник на Клиниката по Кардиология, беше поканен от организаторите и се включи активно в мероприятието. Д-р Гелев участва като панелист в сесии за периферна и коронарна реваскуларизация, както и с презентация в сферата си на интерес – интервенционално лечение с ротаблация при хронични тотални оклузии. Д-р Желева представи резултатите от регистъра на клиниката със стволови дилатации, а д-р Чилингиров и д-р Ненов - случаи на пълно перкутанно лечение при пациенти с комплексна коронарна анатомия, прилагайки актуалните тенденции при лечението. 

 Създаден през 1989 г. от професор Жан Марко под името „Комплексна коронарна ангиопластика и нови техники в интервенционалната кардиология“ до 1996г. EuroPCR се провежда в Тулуза, Франция. Той е плод на неговото убеждение, че подобрената грижа за пациентите се състои в ефективното споделяне на знания, умения и опит между специалистите. През следващите години броят на участниците постоянно нараства, а от 1997г. Париж става новият дом на събитието и става известно като Парижки курс по реваскуларизация (чието съкращение води до "PCR"). Скоро след това се сливат с другия голям конгрес, базиран в Ротердам – EuroCVS и е преименуван на EuroPCR. Така той става официалния курс на EAPCI. Както от самото начало, програмата продължава да включва всички новости в областта, представени от водещите световни специалисти. 

 

Свързани отделения