Комбинираната лапароскопска хирургия бе направена с възможно най-малък травматизъм от урологичните и коремните хирурзи на японската болница

Възрастна жена с голям тумор на правото черво и злокачествено новобразование на бъбрека беше оперирана изцяло лапароскопски в Токуда Болница София и се възстановява успешно много бързо след голямата операция. Лапароскопската интервенция започва с отстраняване на бъбречния тумор  безкръвно, само за 40 минути. Това дава възможност последващото премахване на голям ректален тумор да се осъществи в рамките на същата операция. Така сложната и тежка интервенция е възможно най-малко травматична за пациентката, която предвид състоянието си, се възстановява успешно изключително бързо. В операцията участват екипите на д-р Калоян Давидов, началник на отделението по Урология и д-р Веселин Маринов, началник на сектор Лапароскопска хирургия към Клиника по Чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия. Диагностиката и предоперативната подготовка са направени от екипа на д-р Петко Карагьозов, началник на Инвазивна гастроентрология.

„Отворена операция от такъв мащаб обикновено означава големи оперативни разрези и дълги часове анестезия. Това е много натоварващо за пациента и свързано с дълго възстановяване. Ние успяхме да спестим този излишен травматизъм чрез бързо минимално-инвазивно отстраняване на бъбрека. Краткостта на процедурата не трябва да заблуждава за нейната голяма сложност. Такова време беше възможно благодарения на сработването на екипа и натрупания немалък опит. Изключително важно беше да оставим добри условия за работа на коремните хирурзи.”, разказа за операцията д-р Давидов.

„Операцията премина успешно като отстранихме целия тумор напълно лапароскопски с резекция на правото черво и едновременна анастомоза – свързване на здравите части на червото. Благодаря на колегите за отличната колаборация и работа в екип, която дава много добри шансове за добър изход от тежкото заболяване за пациентката”, допълни д-р Маринов, ръководил втората част на операцията.

Мултидисциплинарният подход, който е запазена марка за Токуда Болница София, е ключов фактор при сложните случаи, които изискват реакция и взаимодействие от няколко екипа. Заедно с налагането на минимално-инвазивни подходи, това играе важна роля в стремежа за по-малко травматизъм и по-бързо възстановяване за пациените. 

Свързани отделения