Доц. Кирова оглави новоучреденото Българско Дружество по Кардиоторакална Рентгенология

Началникът на клиниката по Образна диагностика на МБАЛ „Токуда Болница София” – доц.д-р Галина Кирова, дм – бе избрана за председател на новоучреденото Българско Дружество по Кардиоторакална Рентгенология.

Основната цел на дружеството е да обедини медицинските специалисти, занимаващи се с образна диагностика на заболяванията на белия дроб и сърцето, като изгражда навици и умения за работа в мултидисциплинарен екип. Тази насока е залегнала и в Устава на дружеството, отваряйки го за широк кръг медицински специалности.

Непосредствени задачи на новосформираното дружество са създаването на стандарти за добра медицинска практика в областта; изработване на програми за обучение по образна диагностика; организация на работни срещи, семинари и курсове за следдипломна квалификация, както и утвърждаването му като професионален консултант на Министерството на здравеопазването, здравно-осигурителните фондове и други институции в областта на образната диагностика на заболяванията на белите дробове и сърцето.

Дружеството е организирано с активното участие на проф. Матияс Аудкерк под егидата на Европейската Асоциация по Кардио Рентгенология и е регистирано като сдружение с нестопанска цел, ръководено от Управителен съвет с четиригодишен мандат, избран от Общо събрание. Научен секретар е д-р Марин Пенков, лекар в Отделение по Образна диагностика на Университетска Болница “Св. Иван Рилски”. Членове на Управителния съвет са доц. д-р Елисавета Вълчева, ръководител на Клиника по Образна диагностика към Национален Кардиологичен Център, д-р Весела Стойнова, лекар в сектор Компютърна томография на Университетска болница “Св.Екатерина” и д-р Диляна Балева, асистент към Катедра по Образна диагностика на Университетска болница Варна. 

Българското Дружество по Кардиоторакална Рентгенология има свой интернет сайт – www.bsctr.bg, на който може да се получи допълнителна информация за дейността, условията за членство и мероприятията, запланувани за 2011 година.

Свързани отделения