Доц. Васил Трайков, началник на Отделение по инвазивна електрофизиология и кардиостимулация се дипломира в университета в Маастрихт по програма DAS-CAM (Diploma of Advanced Studies in Cardiac Arrhythmia Management), организирана от Европейската асоциация по аритмии.

През обучителната програма преминаха само 30 от най-добрите електрофизиолози в Европа.

Едни от най-изявените професори в областта на кардиологията в световен мащаб дадоха своята висока оценка за уменията, усилията и работата на доц. Трайков, споделяйки, че България трябва да се гордее с него.

Една от ключовите нужди, установени от Европейското дружество по кардиология, е обучението на бъдещи лидери в управлението на аритмиите и изследванията в тази насока. За тази цел е създадена нова образователна програма, озаглавена „Diploma of Advanced Studies in Cardiac Arrhythmia Management“ (DAS-CAM). Инициативата е съвместно сътрудничество между Медицинския център на Университета в Маастрихт, Европейската сърдечна академия и Европейската асоциация за сърдечен ритъм.

DAS-CAM надгражда традиционните курсове за аритмия и има за цел да привлече най-добрите кандидати в Европа, като им даде и широк поглед върху социалните и икономически перспективи.

Мисията на Европейската асоциация за сърдечен ритъм е да подобри качеството на живот на населението чрез намаляване на въздействието на нарушенията на сърдечния ритъм и намаляване на внезапната сърдечна смърт.

Центърът по електрофизиология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, ръководен от доц. Трайков е най-големият в страната и предлага най-комплексни процедури в цялата международна група на Аджибадем. Екипът на отделението извършва над 500 аблации годишно.

Доц. Трайков е и председател на Дружеството на кардиолозите в България, чиято основна цел към момента е изготвянето на Национален кардиологичен план.

Сърдечно-съдовите заболявания продължават да бъдат голям социален проблем, те са основната причина за смъртност, следвани от онкологичните заболявания. Основната причина за това е липсата на превенция. 

Свързани отделения