Доц. д-р Петър Марков, дм, началник на Клиниката по акушерство и гинекология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, издаде първата по рода си монография в българската акушеро-гинекологична литература „Плацента превия. Ендшпил“.

Най-тежката патология в акушерството е свързана с Плацента превия (ПП) и абнормна плацентация, т. нар. PAS (Placenta Accreta Spectrum). Възникналите кръвотечения по време на бременността и особено по време на раждането при тези състояния, са едни от най-сериозните предизвикателства пред всеки акушер-гинеколог.

В специализирания труд доц. Марков представя своя проспективен опит за период от 7 години при 31 случаи с тотална Плацента превия (ПП), от които 18 с придружаваща Placenta Accreta Spectrum (PAS) патология. Обхванати са голям брой различни сценарии за протичане на оперативното родоразрешение, ранообразни трудности и усложнения. Тези данни са последователно изведени и съпоставени заедно с данните от чуждестранния опит, проучвания и резултати.

Детайлно са разгледани техниките, методите и помощните средства за благоприятен изход при високорисковите пациенти. Споделена е и техника, използвана за първи път в оперативната акушеро-гинекологична практика в България интраваскуларна балонна оклузия.

Важно място е отделено на необходимостта от мултидисциплинарен подход при такива пациенти в рамките на голяма многопрофилна болница. По-голяма част от представените случаи с тотална плацента превия са третирани именно при такива условия. Пациентките са родоразрешени в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, която предлага мултидисциплинарен екип от специалисти от различни хирургични и нехирургични специалности, включително и най-високо ниво на анестезиологични и неонатологични грижи, техническа подкрепа, високо специализирана реанимация, собствена кръвна банка с голям капацитет, образни изследвания (вкл. КТ и ЯМР), разширена клинична лаборатория.

„Всеки специалист, който се занимава с проследяване на бременни жени, рано или късно, ще се сблъска със случай на плацента превия. Честотата на това усложнение ще продължи да се покачва, особено при тежките форми на абнормна плацентация, които са пряко сворзани с покачащата се честота на предходните Цезарови сечения. Когато се осъществи такава среща, всеки колега ще трябва да посъветва бременната жена с плацента превия за това какво ѝ предстои и какви са възможните варианти за краен изход“, посочва доц. Марков.

Замисълът на монографията той метафорично приравнява към термина „ендшпил (от немски Endspiel – „край на играта“), последната част от игра на шахмат, след като повечето от фигурите вече са отпаднали. Ендшпилите имат стратегически план да се организира атака срещу царя и да се завърши с мат, като се цели създаването на решаващо предимство. В монографията авторът също се фокусира върху крайната част от съдбата на пациентки с тежка форма на плацента превия, при които бременността е в заключителната си фаза и е необходимо да се завърши по един или друг начин тази „игра“.

„Целта беше да илюстрираме последователно и паралелно, че на практика всичко, което се прави в чужбина при такива тежки случаи, може да бъде осъществено и у нас“, посочва още доц. Марков.

Рецензенти на труда са проф. д-р Асен Николов, дм, началник на Родилна клиника в СБАЛАГ „Майчин дом“ и проф. д-р Явор Короновски, дмн, ръководител Катедра „Здравни грижи“ МУ-Варна – Филиал Шумен.

„Плацента превия. Ендшпил" е първата по рода си монография в българската акушеро-гинекологична литература, четиво, което бих препоръчал на всеки акушер-гинеколог, заради практическата си насоченост и споделения богат опит на автора с едно от най-животозастрашаващите състояния в акушерството, което за съжаление предстои да се увеличава“, посочва в рецензията си проф. Короновски. 

Монографията може да бъде намерена в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, както и да бъде прочетена в електронен вид ТУК.

Свързани отделения