Доц. д-р Васил Трайков, началник на Отделение по инвазивна електрофизиология и кардиостимулация в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, е новият председател на Дружеството на кардиолозите в България  за мандат 2022-2024 г. Новината беше съобщена на XVII Национален конгрес по кардиология.

Сред приоритетите на настоящото председателство са редица важни въпроси, които засягат пациентите със сърдечносъдови заболявания. Един от тях е подобряване на програмите за превенция. България е на водещо място по заболеваемост и смъртност от сърдечносъдови заболявания. Това представлява сериозен проблем, който изисква активна работа от страна на Дружеството на Кардиолозите в България, както и тясна колаборация с отговорните институции. До момента ДКБ винаги е било сериозно ангажирано с разрешаването на проблемите, касаещи  превенцията на заболяванията на сърцето, като участва в редица инициативи, включително и в създаването на национален алианс за сърдечносъдово здраве.

Като съсловна организация ДКБ ще продължи да работи за повишаване на квалификацията на своите членове. Ясен пример за това са множеството научни събития с българско и международно участие, които Дружеството организира и в които участва като партньор. Това ще остане приоритет и на новия Управителен съвет. Ще продължи и работата за подобряване на програмите за обучение на специализантите по кардиология.

Колаборацията с държавните институции за подобряване на диагностиката и лечението на пациентите със сърдечносъдови заболявания също е основен приоритет на новия Управителен съвет. Дружеството на Кардиолозите в България активно работи за  въвеждането на иновативни технологии за диагностика и лечение в страната.

ДКБ планира и реализира своите инициативи в дългосрочен план като бившият, настоящият и избраният да встъпи в длъжност председател работят в колаборация заедно с целия Управителен съвет. В него от предходния мандат участва и началникът на Клиника по кардиология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда доц. д-р Валери Гелев, който ще бъде част от Управителния съвет в новия мандат на поста касиер на ДКБ. Този тип организация на работа е гарант за постигането на дългосрочните цели и осигуряването на стабилно професионално развитие на кардиолозите, на специализантите и не на последно място в полза на пациентите. 

Свързани отделения