Началникът на отделението по Медицинска онкология в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда д-р Желязко Арабаджиев придоби образователна и научна степен “Доктор” (PhD) след като защити блестящо дисертационен труд на тема “Предиктивна и прогностична стойност на туморинфилтриращите лимфоцити при жени с рак на млечна жлеза” към Медицински университет-Варна. 

Научното жури в състав: проф. Д-р Красимир Иванов, дмн (МУ-Варна), председател, доц. д-р Николай Цонев, дм (МУ-Варна), проф. д-р Цана Бошнакова, дмн (Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда), проф. д-р Антония Цоневска, дм (Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда), проф. д-р Иглика Михайлова, дм (УСБАЛО) безапелационно присъди научната степен на д-р Арабаджиев след като изказа своята положителна оценка за изчерпателността на научния труд и изследователската му работа в областта на едно от най-разпространените онкологични заболявания - рака на гърдата. 

Заседанието на научното жури бе осъществено дистанционно с жива връзка между МУ-Варна и Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. Спазвайки необходимите противоепидемични мерки публичната защита се проведе пред пълна аудитория в Аулата на Болница Токуда.  

 

Свързани отделения