Борим се за пълна реимбурсация на имплантируемите устройства

Нова ангиографска зала за електрофизиологични изследвания и процедури бе официално открита на 2 април в “Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда”. Инвестицията е за 2,5 млн. лева. Основните предимства и иновации са две системи за триизмерно картографиране на сърцето и конзола за интракардиална (вътресърдечна) ехография.

В новата електрофизиологична зала ще се извършва катетърна аблация при предсърдно мъждене, предсърдно трептене, надкамерна тахикардия, камерна тахиаритмия и при структурни сърдечни заболявания. Ще се повиши и капацитетът на отделението за извършване на кардиостимулационни процедури и имплантиране на устройства - кардиовертер-дефибрилатори при животозастрашаващи камерни аритмии, ресинхронизираща терапия при сърдечна недостатъчност и ляв бедрен блок и др. За новите възможности на отделението по инвазивна електрофизиология и кардиостимулация разговаряме с началника му д-р Васил Трайков.

- Д-р Трайков, какви възможности ви дава новата апаратура, с която се сдобихте в началото на април?

- Когато ние, електрофизиолозите, извършваме някаква процедура на сърцето, например катетърна аблация, следим няколко екрана - рентгеновото изображение, два екрана с интракардиалните сигнали, цветната кодирана карта с електрическата активност на сърцето, а понякога и още един монитор. 

Чрез новата система, с която се сдобихме сега, всички тези екрани са интегрирани в един голям екран над операционната маса. Това много ще ни улесни при извършването на процедурите. Освен това вече имаме две системи за картографиране на сърцето, което подобрява точността, бързината, с която работим, и ефекта на процедурите. Избираме едната или другата система за картографиране на сърцето според нуждите на пациента. Освен това при сложните случаи може да въведем ехографски катетър в сърцето, за да наблюдаваме какво се случва вътре. Това ни дава възможност да контролираме положението на нашите катетри в реално време, да виждаме контакта с тъканта, без да използваме рентген. Така минимизираме облъчването за пациента, увеличаваме ефективността и намаляваме вероятността от възникване на усложнения.

Инвазивната зала откриха шефът на болницата д-р Милева, прокуристът г-н Демирлер, първият съветник на посолството на Турция г-н Барбарос Дикле, зам.-министър д-р Пенков, д-р Гелев и д-р Трайков, шефът на БЛС д-р Маджаров

- Каква патология основно лекувате?

- В тази операционна и с тази апаратура се лекуват основно пациенти с ритъмни нарушения. Фокусът на работата ни е върху предсърдното мъждене. Това е най-честото ритъмно нарушение на сърцето, което се поддава успешно на лечение с тази методика.

Освен това, лекуваме и други заболявания, които влошават качеството на живот на хората, без да са животозастрашаващи. Това са пристъпните тахикардии при млади хора със здрави сърца. Те напълно се излекуват чрез съответната процедура. 

Друго сериозно поле за изява на електрофизиолозите са тежките, животозастрашаващи камерни аритмии и структурни сърдечни заболявания. 

Можем също да помогнем на пациентите с цялата палитра от имплантируеми устройства - пейсмейкър, дефибрилатор или система за ресинхронизираща терапия. 

- Обяснете принципа, по който лекувате аритмиите?

- Когато проникнем в сърцето чрез катетър, с помощта на високочестотен ток елиминираме необичайната електрическа активност на определени зони. Някои оприличават ефекта на процедурата с изгаряне, но не е. На практика елиминираме електрическите свойства на тъканта на много малка площ в сърцето. Когато извършим апликациите върху зоните от сърцето, отговорни за аритмиите, обикновено спираме аритмията като цяло. 

Сърцето има отделна проводно-възбудна система. Работният миокард или сърдечният мускул, който се съкращава, има своите проводници. Ние, електрофизиолозите, влияем върху електрическите свойства на сърцето, за да премахнем възможността за изява на някои видове аритмии. 

Катетърната аблация работи много добре, когато сърцето е здраво, но на определено място в едно от предсърдията има огнищна активност, която предзивиква пристъпи на аритмия. Откриваме първо това огнище. Въвеждаме катетри през бедрената вена, стигаме до мястото на активност и го неутрализираме с пропускане на високочестотен ток. Процедурата се прави под местна упойка, не е болезнена и е ефективна. При 90% от най-честите аритмии води до дефинитивно излекуване.

- Появиха ли се новости в имплантируемите устройства, които поставяте при много тежки аритмии?

- Там все още се борим за пълна реимбурсация на устройствата от Здравната каса. При сложните и скъпи устройства като имплантируемите дефибрилатори се изисква доплащане в четирицифрени суми. Това е непосилно за повечето пациенти, пряко застрашени от внезапна сърдечна смърт. И ние, лекарите, сме поставени в много неприятна ситуация

Трябва да кажем на пациента да събере в рамките на няколко дни една солидна сума. Това положение най-малкото не е етично нито към пациентите, нито към лекарите. То трябва да се промени, защото не отговаря на една модерна система на здравеопазване. 

- Има ли някакъв отговор от Здравната каса и от Министерството на здравеопазването?

- Провеждали сме разговори, но засега няма развитие и не се върви към разрешване на проблема с пълна реимбурсация на устройствата. Те се реимбурсират частично. Във всички европейски страни освен у нас имплантируемите устройства се реимбурсират изцяло и нещата са решени в полза на пациентите. 

- Колко българи умират, защото не могат да си позволят да платят за такова устройство?

- Статистика у нас няма. В световен мащаб са около 100 на 100 000 души. Регистрират се около три милиона случая на внезапна сърдечна смърт на година с преживяемост под 1%. В САЩ случаите на внезапна сърдечна смърт са около 450 000, за Европа - 400 000. Проблемът наистина е огромен, защото общо случаите на инсулт, рак на белия дроб, рак на гърдата и СПИН едва достигат броя на пациентите, които загиват от внезапна сърдечна смърт. Тя е сериозен убиец сред заболяванията в съвременния свят.

*Източник: в. Доктор, zdrave.to

Свързани отделения