От Капитал Здраве:

Ако страдате от аритмия на сърцето, не отлагайте консултацията със специалист по електрофизиология, съветват лекариЗащото в хода на електрофизиологичното изследване може да се постави точна диагноза и да се взема решение за по-нататъшното лечение.

Електрофизиологичното изследване и катетърната аблация са

методи за инвазивна диагностика и лечение

на ритъмни и проводни нарушения на сърцето. За осъществяването им се налага сърдечна катетеризация. "В повечето случаи тя се провежда под местна упойка, като след пункция на бедрените вени в зоната на дясната, а понякога и лявата ингвинална гънка се въвеждат три или четири катетъра, които се позиционират в сърдечните кухини. В някои случаи при по-дълги процедури се налага и използването на обща упойка", коментира д-р Васил Трайков, началник на отделението по електрофизиология в Клиниката по кардиология в "Токуда болница София". По думите му катетрите представляват "многополюсни електроди, които записват електрически сигнали от вътрешната повърхност на сърцето и позволяват стимулация с електрически импулси от външен стимулатор".

На базата на сигналите, отведени от електродите, може да бъде поставена

точна диагноза

на ритъмното или проводно нарушение, което не е възможно във всички случаи със стандартната електрокардиограма поради ниската й пространствена и времева разделителна способност.


"При немалък брой от случаите има показания за лечение в хода на същата процедура. Тоест процедурата, която е започнала като диагностична, може да прерасне в лечебна", коментира д
-р Васил Трайков. И пояснява: "В тези случаи лечението се изразява в локализиране на точната зона в сърцето, която предизвиква или поддържа аритмията, и пропускането на електрически ток със специална характеристика през катетър, разположен в тази зона. Този електрически ток води до нагряване на тъканта под катетъра на площ около 2-4 кв. мм до около 70 градуса. При това тази тъкан губи своите електрически свойства и не може повече да участва в зараждането и поддържането на съответното ритъмно нарушение. С това пациентът бива напълно излекуван. Това е т.нар. катетърна аблация". Тя е

рутинен метод

за немедикаментозно лечение на редица аритмии. Прилага се с близка до 100% ефективност при много от пациентите с пристъпно сърцебиене. "Това е единственият метод, даващ възможност за дефинитивно излекуване на тези пациенти, при което след успешна процедура се премахва необходимостта от прием на антиаритмични медикаменти", уточнява д-р Васил Трайков.

По думите му методът има широко приложение и при пациенти с предсърдно мъждене и чести пристъпи от аритмия. "Той гарантира намаляването на броя и продължителността им, а в над 80% от случаите води до пълното им изчезване", посочва д-р Трайков. И уточнява, че показания за катетърна аблация има и при редица други аритмии като предсърдно трептене (ефективност над 90%), камерни екстрасистули при здрави сърца, камерни тахикардии.

"Класическа индикация е и т.нар WPW синдром, при който е налице вродена допълнителна връзка в сърцето, която обуславя аномално провеждане на електрическите импулси и в много случаи се асоциира с пристъпно сърцебиене. При тези случаи ефективността на катетърната аблация също надвишава 90%. По ефективност методът значително превъзхожда медикаментозното лечение", обобщава д-р Васил Трайков.

В други случаи електрофизиологичното изследване може да покаже, че е налице сериозно проводно нарушение или пък сериозно ритъмно нарушение при наличие на сърдечно заболяване. Тогава заключението от изследването може да е, че се налага

имплантация на пейсмейкър

или кардиовертер-дефибрилатор. "Това са електронни устройства, които осигуряват стимулация на сърцето при случаи на брадикардия (бавен пулс) или подават електрошок при развитие на високочестотно животозастрашаващо ритъмно нарушение", обяснява д-р Трайков.

Понякога поставената по време на електрофизиологичното изследване диагноза налага само медикаментозно лечение, което се препоръчва на пациента.

Като цяло електрофизиологичните процедури се отличават с

ниска честота на усложненията

Рутинните катетърни аблации се свързват с риск от усложнение, който не надвишава 1%, дава пример д-р Васил Трайков. По думите му усложненията, които настъпват, обикновено са леки и много рядко налагат допълнителен престой в болница или допълнителни интервенции.

"След поставянето на местната упойка на мястото на съдовия достъп процедурата не е болезнена, тъй като вътрешната повърхност на съдовете и сърцето не притежава нервни окончания. В много редки случаи пациентите съобщават за бързопреходно усещане за затопляне в гърдите по време на самото нагряване на тъканта, което никога не отнема повече от една минута за всяка отделна апликация", коментира д-р Трайков. И уточнява, че електрофизиологичните процедури обикновено налагат двудневен болничен престой, по време на който се извършват и рутинни лабораторни изследвания, както и ехокардиография.

"На практика за извършването на електрофизиологични процедури не съществува възрастова граница", посочва д-р Васил Трайков. Вземането на решение да се препоръча такава процедура на пациента зависи до голяма степен на общото състояние на пациента и придружаващите заболявания.

Катетърната аблация е реимбурсирана от НЗОК.

Сърдечната аритмия

Аритмия означава неритмичен пулс. Той може да бъде бърз и неритмичен (тахиаритмия) или бавен и неритмичен (брадиаритмия), уточняват специалисти. Причините за възникване на ритъмните и проводните нарушения на сърцето, които обуславят аритмиите, са многобройни. Сред основните са клапните заболявания и исхемичната болест на сърцето. От заболяванията на другите органи влияние може да окаже нарушената функция на щитовидната жлеза, а в някои случаи - нарушенията в нивата на калиевите и натриевите йони, посочват лекари.

Сърдечни аритмии могат да се явят при напълно здрави хора и да са невинни по характер, но в някои случаи могат да бъдат израз на сериозно състояние. Тревожни признаци са, ако аритмията е съпроводена с болка в гърдите, слабост, замайване, силна умора. Сред най-опасните аритмии са камерното мъждене и трептене. Дори предсърдното мъждене, което често се приема за по-малко сериозна аритмия, може да предизвика мозъчен инсулт с тежки последици, предупреждават лекари.

При някои пациенти сърцето е напълно здраво, но имат вродено увреждане на електрическата му система. При тях също може да настъпи сериозна и дори фатална аритмия. Понякога първата (и последна) изява на тези състояния е внезапната сърдечна смърт.

Свързани отделения