*Източни: Портал на пациента

Д-р Румен Лазаров, лъчетерапевт – Специалист по Медицинска Радиология и Онкология. Специалист с 30 годишен трудов стаж в областта на онкологията и лъчелечението. Началник Отделение по лъчелечение и радиохирургия на Болница Токуда. Член на Българската и Европейската асоциации по радиационна онкология. Съавтор на междудисциплинарните препоръки за диагностика, стадиране и лечение на туморите на глава, шия и бял дроб.

Тютюнопушенето е сериозен рисков фактор за проява на редица заболявания, включително рак. Какво е вашето мнение, базирано на дългогодишния Ви професионален опит в областта на лечелечението и радиохирургията?

Тютюнопушенето е изключително опасен за здравето навик, широко разпространен в целия свят – понастоящем над 1,2 милиарда души пушат, което представлява около една трета от населението на планетата на възраст над 15 и повече години. Тютюнопушенето е една от най-важните причини за инвалидизиране, страдание и преждевременна смърт. Известно е, че цигареният дим съдържа над 4 800 химични съединения под формата на частици, газове или аерозоли. Причината, поради която димът съдържа толкова много различни химични съединения е много високата температура (до 900 градуса), която се развива в димящия край на цигарата. Химичните вещества са концентрирани предимно в катрана – кафявата лепкава течност, която се кондензира от тютюневия дим. Най-изразен канцерогенен ефект имат съдържащите се в катрана радиоактивен полоний и бензпирен. Новите „нагряващи“ цигари и филтри намаляват вредните вещества, но не ги премахват напълно! Намаляването на броя цигари също намалява риска, но не го премахва!

Кои онкологични заболявания най-често са във фокуса на специалистите по лъчелечение? 

Тютюнът оказва пагубни последици върху всички органи и системи на организма. Но най-пагубно въздействие има върху органите разположени „по пътя на тютюна“. Или това са белия дроб, ларинкса и устната кухина. Не е случайно, че тези органи са едни от най-често засегнатите от ракови заболявания. Само от рак на белия дроб в България заболяват над 4000 души годишно. Това са 10% от всички злокачествени заболявания. Около 80% от пациентите с рак на белия дроб, не успяваме да излекуваме!

Може ли да представите на читателите ни малко информация относно особеностите на карциномите на устната кухина и гърлото?

При пушачите на лула, пури или цигари вероятността да се разболеят от рак на устната кухина и гърлото е по-голяма. Рискът се увеличава с броя на изпушените цигари, като при интензивните пушачи (тези, които пушат от 10 до 20 цигари дневно) той е 20 – 30 пъти по-голям от този при непушачите. Освен това комбинираната употреба на алкохол и тютюн е изключително рискова за възникването на рак на устната кухина и гърлото. При пушачите на пури най-често се наблюдава рак на корена на езика, а при пушачите на цигари и лула – рак на устните. Рак на гърлото се развива по-често при пушачи на цигари, поради по- дълбокото вдишване на дима, по-често при мъжете отколкото при жените (4:1 или 5:1). Клиничните прояви са в зависимост от локализацията на рака. В редица случаи туморът расте безболезнено, което забавя ранното му диагностициране. Най-често е под формата на язва, която често кърви и се покрива с корички. Много характерен е ръбът на язвата, който има хрущялоподобна консистенция и добре се отграничава от съседните тъкани. Язва, която не зараства за повече от 2 седмици винаги е съмнителна за рак.

Каква е връзката между карциномите на устната кухина и гърлото, и тютюнопушенето/дъвченето на тютюн?

Вредното въздействие зависи от индивидуалните особености на организма; възрастта на пропушване; продължителността на пушене; броят на изпушените цигари; съдържанието на никотин и катран в употребяваните цигари; дълбочината на всмукване на дима; броят на вдишванията при изпушване на една цигара; времето, за което се изпушва една цигара; повторното запалване на полуизпушена цигара; каква част от цигарата се изпушва. Задимената обстановка в обществените сгради също може да навреди!

Какво е най-важното, за което хората, употребяващи тютюневи изделия бихте искали да си спомнят на 31 май – Световният ден без тютюнев дим?

Грозните снимките на пакетите цигари, които вече успешно се скриват в луксозни опаковки са от истински хора, които са пострадали от тютюнопушенето!

Свързани отделения