За мен и екипа, с който работя, е повод за гордост, че имаме възможност да работим в едно от най-модерните и иновативни неонатологични отделения в страната


Интервю с д-р Радка Масларска, началник на отделението по Неонатология в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда за сп. Мединфо

МИ: ИМАТЕ 30 ГОДИНИ ЛЕКАРСКА ПРАКТИКА, РЪКОВОДИТЕ ЕДНО ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ НЕОНАТОЛОГИЧНИ ОТДЕЛЕНИЯ У НАС, ВЪВЕЖДАТЕ СЪВРЕМЕННИ  МЕТОДИКИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ВИСОКОРИСКОВИ И НЕДОНОСЕНИ ДЕЦА. РАЗКАЖЕТЕ ЗА НАЙ-НОВИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ В РАБОТАТА НА ЕКИПА, КОЙТО РЪКОВОДИТЕ...

Съвременните технологии помагат изключително много, за да се справяме с проблемите, които изпитват най-малките бебета – недоносените деца, както и родените с риск, които имат необходимост от много бърза, навременна диагностика и терапия. Една от целите, които ние си поставяме, е, не само да бъде спасен животът на децата, родени преждевременно, но това да бъде сторено по най-добрия начин, с най-малко рискове за тяхното бъдещо развитие и с превенция на сериозните заболявания, които съпътстват раждането на едно недоносено бебе. 

Ето защо за мен и екипа, с който работя, е повод за гордост, че от месец имаме възможност да работим в ново отделение, което по своята философия е насочено точно към работа с най-рисковите малки пациенти. В момента това е едно от най-модерните и иновативни неонатологични отделения в страната. Имаме нов интензивен сектор, който позволява състоянието на децата да бъде следено с централна мониторна система, която снема всичките им жизнени показатели – сърдечна и дихателна честота, кръвно налягане, цвят на кожата, температура, тегло. Това ще позволи на лекари, специалисти по здравни грижи и акушерки, които в днешно време са в редуциран състав, да отделят повече внимание и време на децата. 

Можем вече да осигурим и допълнителни неща, присъщи на добрата медицинска практика – специална светлина, музикотерапия, спокойствие и комфорт, максимално щадене, въвеждане на протоколи за оценка и лечение на болковия синдром при новородените деца с  необходимост от интензивно лечение. По отношение на здравите деца също имаме възможност да използваме иновативни практики, за които говорим, че трябва да бъдат стандарт в работата, а именно – от раждането бебето до изписването му, то да не се отделя от майката, “кожа до кожа”, кенгуру грижа. Това създава изключително спокойствие на детето, тъй като то чува непрекъснато гласа на майката – познат от вътреутробното развитие, разпознава го. Така стресът за новороденото е по-малък, а условията за по-добра и безпроблемна адаптация – именно на доносените деца, са налице. 

Музикотерапия имаме и при здравите бебета. Тук е мястото да благодаря на БНР – за подкрепата, която ни даде възможност да ползваме записи на оркестъра на БНР и нашите новородени и недоносени бебета да слушат прекрасни музикални произведения – класическа музика от Моцарт, Бетовен, Вивалди, както и от наши композитори. Така децата започват живота си и се отглеждат по един много достоен, спокоен и красив начин. 

МИ: ИЗВЕСТНИ СА ПРИЧИНИТЕ ЗА ПРЕЖДЕВРЕМЕННИТЕ РАЖДАНИЯ. МОЖЕ ЛИ ДА БЪДЕ НАМАЛЕН БРОЯТ ИМ? КАК? 

Да, през последните години – не само у нас, но и по света, броят на преждевременните раждания расте. България е една от страните, които поддържат висок процент (около 11), на преждевременните раждания. Този процент може да бъде намален. Това е постижимо чрез много добра екипна работа между наблюдаващите акушер-гинеколози, лекарите, които правят ин витро процедури, и неонатолозите, чрез една добра колаборация между тези лекари и бъдещите родилки. Много от причините за преждевременните раждания се крият в ненавреме установени инфекции, в около 85% от случаите! 

На второ място бих поставила големия брой ин витро процедури и многоплодни бременности след ин витро. Въпреки тенденциите да се намалява броят на оплодените яйцеклетки през последните години, все пак основните причини за преждевременните раждания остават тези многоплодни бременности от ин витро процедури. Не на последно място са скритите заболявания при бременната жена. Прееклампсията (високото кръвно налягане, свързано с бременността) е една от основните акушерски причини бебето да се роди по-рано.

Когато се проследява стриктно една бременност, е много важно да бъдат уловени ранните симптоми на това заболяване, да се започне навременно лечение, така че да не се стига до преждевременно раждане. През последните години все повече се говори, че съществуват биохимични и ултразвукови критерии за ранна диагноснтика на заболяването.

Ще подчертая отново: от изключително значение е добрата колаборация между акушер-гинеколозите и лекарите, занимаващи се с фетална морфология и проследяване на бременността и, разбира се, неонатолозите, защото много от преждевременните раждания са свързани с някакви съпътстващи аномалии. 

През последните години се установи, че много от проблемите, които са вродени, не налагат преждевременно прекъсване на бременността. Тя трябва да бъде проследена до самия ѝ край, ако е възможно. Колкото по-късно се роди едно бебе с такъв проблем, толкова повече шансовете за успешно оперативно лечение стават по-големи. 

МИ: ИМАТЕ ЛИ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МРЕЖАТА ОТ НЕОНАТОЛОГИЧНИ ОТДЕЛЕНИЯ В БОЛНИЦИТЕ В СТРАНАТА, КВАЛИФИКАЦИЯТА И – КОЕТО Е ОСОБЕНО ВАЖНО – ДОСТАТЪЧНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА, НЕГОВАТА СРЕДНА ВЪЗРАСТ? 

Това е изключително голям проблем на цялата система. При неонатологичната помощ през последните 10-15 години нещата много се промениха, в положителна посока. Специалността ни стана много технологична, това ни помага да се справяме дори с по-малко персонал. Като цяло неонатологията е добре поставена в по-големите градове, особено в онези от тях, в които има университетски болници. Това не може да се каже за по-малките населени места, в които една от причините е липсата на достатъчно раждания. 

Знаете, че дори част от областните градове се обезлюдиха, младите хора отиват да работят на други места. Населението застарява, липсата на раждания намалява квалификацията и мотивацията на персонала да работи тази професия. Тази тенденция е и в много други специалности. Асоциацията по неонатология обаче направи много по отношение на квалификацията на персонала и техническото оборудване на отделенията. Българската Коледа и европейските програми дадоха възможност много от отделенията да бъдат оборудвани с апаратура. 

Ежегодно се провеждат различни форуми в областта на неонатологията и педиатрията. Нашата специалност е много активна, участваме и на международни форуми. Тези прояви са част от поддържането на квалификацията. Едно от условията и причина неонатологията да се развива успешно, е добрата екипна работа. Неонатологията е междинна специалност между акушерство, гинекология и педиатрия. Взаимодействието между лекарите от тези специалности гарантира отлична грижа за малките ни пациенти с проблеми, докато пребивават в болница. Тази екипност прави за много лекари неонатологията иновативна, интересна, удовлетворяваща. 

МИ: НАЙ-ВЪЛНУВАЩИЯТ СЛУЧАЙ ВЪВ ВАШАТА ТОЛКОВА МНОГОЛЕТНА ПРАКТИКА? 

Много са. Всяка година имам най-вълнуващ случай. Не мога да забравя първото бебе, което се роди в нашата болница. То бе недоносено, познавам го, виждам как се развива. Вълнуващ случай е бебето, което се роди с тегло 600 грама. То премина през всички възможни в неонатологията терапии, няколко операции. И днес, когато е на 9 месеца и виждам неговата усмивка, се чувствам много удовлетворена и мотивирана да продължа напред. Всеки ден има вълнуващ случай при нас… Бебе, за чието здраве се борим и искаме да успеем!

МИ: КАК COVID-19 ЩЕ ПРОМЕНИ НЕОНАТОЛОГИЯТА? 

Пандемията действително промени насоките и начина на работа и в неонатологията, но все пак не толкова много, колкото в другите специалности. Обяснението е следното: основните правила, които трябва да се спазват в болницата – всички да бъдат на дистанция един от друг и да не контактуват с много хора, да се чисти и дезинфекцира,  са стандарт в неонатологията. Това се прави ежедневно, отделенията са били винаги по-затворени, без достъп на много хора до тях. Непрекъснато се поддържа много висок стандарт на хигиена и дезинфекция, заради това че новородените бебета нямат добре развит имунитет и са уязвими, податливи на всички вируси, бактерии и паразити от околната среда. Този вирус е по-различен от другите, той е с по-големи размери и не преминава плацентарната бариера. Ето защо рискът бебето да бъде заразено в момента на раждането е малък. Новороденото може да бъде заразено от болни родители или от персонал. Нашите усилия са да правим превенция срещу заразяване при работата ни в отделението. Това особено важи за рисковите деца. Нашата асоциация създаде ясни и точни стандарти, по които трябва да работим с деца, родени от майки, заболели с COVID 19, както и деца, които трябва да се приемат. Те, разбира се, не са по-различни от другите, но основното е: изолация, обучение на персонала и оборудване на специални зали, в които да се отглеждат тези деца. Всичко това е организирано и при необходимост ще бъде направено. 

МИ: ДРУГА ЕПИДЕМИЯ: ПОЧТИ ВСЯКА ВТОРА РОДИЛКА У НАС ВЕЧЕ ПРЕДПОЧИТА СЕКЦИО, СОЧИ СТАТИСТИКАТА ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ. СТРАХ, ЗНАК НА МОДЕРНОСТ ИЛИ… НЕЩО ДРУГО? 

Наистина, преди години ражданията с цезарово сечения бяха 20-25%, днес са над 50%. Не е страх или модерност. Много от жените вече раждат в по-зряла възраст. Ако преди време една жена на 28-години се смяташе за възрастна първескиня, то днес този стандарт е друг – 35 години. За жена на тази възраст – в сравнение с 28-годишна, за да се справи с нормалното раждане, е много по-сложно. Начинът на живот, всеобщият стрес, обездвижването – всичко това има значение за намалените възможности на съвременното поколение жени да ражда по нормален път. Отнася се за мускулатурата и силата, която притежава една жена, за да може да роди нормално. В днешно време тези неща останаха на по-заден план. Работи се от вкъщи, физическите активности на хората са много по-малко, преобладава по-стационираната дейност.

На второ място е по-големият брой на ин витро бременности. Ин витро бременността е една много чакана бременност, всичко е вложено, за да се случи и лекарите избягват дори най-малкия риск, застрашаващ детето или родилката. 

В същото време именно заради по-честите раждания чрез цезарово сечение, ние вече не срещаме заболявания, които бяха много по-чести в миналото. Има дори години, през които не наблюдаваме случаи, като перинатална асфиксия и неврологични проблеми. Това е благодарение на тази отговорност, която акушер-гинеколозите имат към жената и бъдещото дете. Днес се мисли много повече как ще бъде родено бебето, какъв потенциал ще има в живота си детето след това. 

Да, трябва да има преоценка, би могло да се намали този процент, но засега това са причините, които предопределят по-големия брой раждания чрез цезарово сечение.

 

Свързани отделения