След публична защита на дисертация д-р Радин Цонев Цонев, началник на отделението по Гастроентерология към Клиника по Гастроентерология в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда придоби образователна и научна степен доктор по медицина

Защитата на научния труд на тема "Оценка на чернодробната фиброза и на качеството на живот при пациенти с хроничен вирусен C-хепатит и цироза" се проведе на 25 октомври 2019 г. в Аулата на Болница Токуда и премина при голям интерес.

Рецензенти на д-р Цонев бяха изтъкнати учени, признати в гилдията: проф. Захарий Кръстев, проф. Крум Кацаров, проф. Красимир Антонов, проф. Милена Станева, началник на Клиниката по Ангиология и доц. Наталия Стоева, началник на Клиниката по Пневмология.

Някои от научните приноси съвпадат с приетите преди 2 седмици от НЗОК нови критерии за лечение на хроничните Хепатит С-вирусни хепатити и цирози, което е безспорен успех за усилията на д-р Цонев да наложи една нова методика за неинвазивна диагностика.

Рецензентите отделиха и специално внимание на приноса на дисертацията за налагане на мултидисциплинарен модел на поведение за обгрижване на пациентите с хронични хепатити и цирози.  

Отчетен бе и богатият опит на дисертанта и практическата насоченост на дисертацията, в която честно и неприкрито се споделят както добрите страни на методиката, така и слабостите. Препоръките бяха свързани с популяризиране на материалите от дисертационния труд, за да се превърнат в модел на практика в гилдията. След гласуване членовете на научното жури единодушно присъдиха титлата Доктор по медицина на д-р Радин Цонев Цонев. Проф. Крум Кацаров отбеляза, че ролята на пациента е ключова и оценката на качеството му на живот би била по-добра с оглед на навлизане на новите неинвазивни методи за диагностика, като холистичният подход за създаване на мултидисциплинарен екип в Токуда от гастроентеролог, клиничен психолог и психиатър е пример за добра практика.

На защитата на д-р Цонев присъства д-р Венелина Милев, изпълнителен директор на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, както и десетки началници на клиники и отделения и колеги от болницата, сред които проф. Симеон Стойнов, началник на Клиниката по гастроентерология, доц. Лъчезар Лозанов, началник на Отделението по Енгокринология и болести на обмяната, д-р Първолета Кръстева, началник на Спешното отделение, д-р Калин Лисички, началник на Клиниката по педиатрия, проф. Николай Младенов, началник на Клиниката по Анестезиология и интензивно лечение, д-р Д-р Веселина Колева, началник на Клинична лаборатория и проф. д-р Радка Аргирова, д-р Исмаил Амин, началник на Отделението по Хематология, Чл.-кор. проф. Николай Цанков, консултант на Клиниката по дерматология и венерология, д-р Красимир Орешков от Отделението по Медицинска онкология, както и лекарите от екипа на доктор Радин Цонев.

Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда и в частност Хепатологичния център, ръководен от д-р Цонев е пример за добра клинична практика от повече от 10 години. Той е партньор на НЗОК с преминали през него хиляди излекувани пациенти и такива в процес на излекуване. Центърът разполага с най-съвременната диагностична апаратура, включително и фиброскан, Вирусологична лаборатория, акредитирана по най-съвременните стандарти и ръководена от проф. Радка Аргирова - национален консултант по Вирусология.

Свързани отделения