Началникът на отделение по интервенционална гастроентерология в "Аджибадем Сити клиник Токуда болница" пред "Капитал Здраве"

Д-р Карагьозов, вие сте един от водещите интервенционални гастроентеролози в България и Европа. Разкажете ни за обхвата на дейността на екипа ви.

- Между 80 и 90% от нашата дейност са базисни за специалността по гастроентерология. Те включват процедури като ултразвук на коремни органи, горна ендоскопия, долна ендоскопия и т.н., които са част от инструментариума на всеки гастроентеролог. По-специфичното при нас е, че сме развили панкреато-билиарна ендоскопия на по-високо ниво и сме се специализирали в по-трудни и сложни ендоскопски интервенции. Например извършваме в голям обем ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография, като можем да надградим с ендоскопска ехография, която ни дава допълнителна клинична информация. Така с една анестезия можем да свършим много повече - едновременно да направим прецизна диагностика, да определяме стадия на злокачествено заболяване, да вземем проба за хистологично изследване и в същата сесия да осигурим предоперативен или палиативен дренаж на жлъчната система.

Вие сте един от обучителите в Европа за директна визуализация на жлъчно-панкреатичния тракт Spy Glass. Какви допълнителни възможности ви дава тя при диагностиката и лечението?

- Да, другото, което прави нашата структура по-различна, е уредът, който ни дава възможност за непосредствен ендоскопски оглед на жлъчно-панкреатичната система. Апаратът ни позволява да лекуваме по-сложни случаи и да установяваме по-трудно поставими диагнози. Така се постига надграждане на рутинни процедури в гастроентерологията. Spy Glass е една много лесна за употреба система. Методиката съществува от 70-те години, но не се е развивала поради скъпата й поддръжка и изискването на нея да работят двама ендоскописти. Последните нововъведения в платформата я направиха лесна за приложение в клиничната практика. Апаратът днес се включва към ендоскопа и така лесно достигаме и директно добиваме образ с много високо качество от жлъчния и панкреатичния канал. Този миниендоскоп съдържа свой инструментален канал, през който можем да преминем с биопсична щипка и да вземем проба за изследване или чрез лазерна сонда да разтрошим трудни за отстраняване камъни. Уредът ни помага да бъдем по-успешни в процедурите, които извършваме.

Размива ли се границата между гастроентерологията и хирургията и кои интервенции могат да бъдат извършвани по ендоскопски път?

- Това е най-голямата магия. Нашата специалност е много тясно свързана с хирургията – хирурзите да могат да продължат след нас, а понякога ние да поемем лечението след оперативната намеса. Съвременната тенденция в медицината е миниинвазивният подход. Особено що се касае до палиативните интервенции на пациенти с онкологични заболявания, които извършваме. През XXI век не е редно да се провежда отворена хирургия, когато от предварителните изследвания е ясно, че туморът няма да може да бъде отстранен, а само ще бъде заобиколен с байпас например, което важи и за всички процедури по отпушване на изхода на стомаха, дванадесетопръстника, на жлъчния канал. Те се и следва да бъдат извършвани само по ендоскопски път с цел подобряване на качеството и удължаване на живота на пациента.Другото предизвикателство е да бъдем изключително прецизни в предоперативната диагностика. Недопустимо в днешно време е да "се отвори" пациент с цел диагностика или по време на операцията да се преценява дали дадено заболяване е лечимо с хирургия или не.

Освен това камъните в жлъчните пътища също са обект единствено на ендоскопско лечение през последнитe години. Колкото и голям да е камъкът, ние успяваме с техниките, за които ви разказах, да го раздробим и да го извадим. Така пациентът не стига до хирургия, щом заболяването може да се лекува чрез ендоскопски методи.

Какви са най-масовите гастроентерологични проблеми, които водят пациентите при вас?

- Водещите проблеми продължават да бъдат функционалните. Хората имат оплаквания, които не им дават мира, като например болка, подуване на корема и други функционални причини, заради които обикалят от лекар на лекар. Тези пациенти трябва да бъдат изслушани задълбочено и прегледани както физикално, така и с ехограф. Така лекарят може да се ориентира, че човекът не е болен, а страда функционално. Това означава, че зад оплакването не се крие тумор или някакво страшно възпалително заболяване. В тези случаи чрез подходяща диета, симптоматични лекарства и хранителни добавки се постига отшумяване на оплакванията.

За съжаление болните хора, на които им е необходима навременна лекарска помощ, не я търсят. Както винаги съм казвал – при нас идват или много болни, или много здрави хора. Няма средно положение в общи линии. Много от предраковите състояния в нашата област нямат типична клинична изява. А когато такава е налице, обикновено се оказва, че онкологичният процес е напреднал.

Как виждате бъдещето в терапията на нелечимите и на злокачествените заболявания в гастроентерологията?

- Както във всички сфери на медицината, виждам бъдещето в ПРЕВЕНЦИЯТА. В установяването на рисковите популации за определен тип онкологични заболявания, за определяне на конкретните рискови фактори за всеки отделен човек и в стремеж онкологичните заболявания да бъдат установявани в максимално ранен етап. Дори да бъдат предотвратявани чрез добро познаване на рисковите фактори на всеки, който е потърсил помощ при нас. Напредъкът на технологиите цели именно заболяванията да бъдат установявани в стадий, в който могат да бъдат лекувани радикално. Например при карцином на жлъчните пътища в световен мащаб статистиката показва, че пациентите отиват на лекар, когато заболяването е станало неоперабилно в над 50% от случаите. И тези сложни техники и оптични уреди, за които ви разказах, целят именно пациентите да достигат до необходимото лечение рано, когато прогнозата от хирургията ще бъде по-добра и ще им се осигури по-висока преживяемост.

Какви профилактични изследвания са необходими за предотвратяване на късното откриване на заболявания на панкреас, жлъчка, черен дроб и дебело черво?

- За съжаление у нас няма скринингова програма за колоректалния карцином например, каквато в много държави в Европа има. А този вид рак е напълно предотвратим. Знае се, че в над 90% от случаите този рак има прекурсорни лезии - полипи, които, установени рано, могат да бъдат отстранени ендоскопски. По този начин практически се елиминира рискът даденият пациент да развие колоректален карцином. Освен това добре се познават рисковите фактори, за да се акцентира върху онези, които с по-голяма вероятност могат да развият такъв рак. Ето защо всеки човек, който надхвърля 50-годишна възраст, подлежи на профилактична колоноскопия. Личният лекар може да назначи изследване за скрита кръв в изпражненията и да го насочи към специалист.

По отношение злокачествените заболявания на черния дроб и панкреаса за съжаление ситуацията е доста по-комплицирана. Хората с хроничен възпалителни заболявания на черния дроб също са с повишен риск за развитие на тумори и трябва да бъдат проследявани редовно. Такива са пациентите с хроничен вирусен хепатит, чернодробна цироза, дори неалкохолната чернодробна стеатоза.

При злокачествените заболявания на панкреаса също няма скринингова програма, но при някои състояния има повишен риск от развитие на карцином. Едно от тях е хроничният панкреатит. Тези пациенти трябва да се проследяват много внимателно. Това важи и за други състояния, които за щастие се срещат по-рядко.

Какво означава за вас навременна диагностика?

- Навременната диагностика е искрена радост, че можем наистина да помогнем на пациента. След срещата си с нас не той да бъде обект, както в повечето случаи, на палиативни грижи, а да бъде радикално излекуван.

Профил
Д-р Петко Карагьозов е началник на отделение по интервенционална гастроентерология в "Аджибадем Сити клиник Токуда болница". Завършил е медицина през 2004 г. в Медицински университет - София. През периода 2005 - 2011 г. специализира и работи в Клиниката по гастроентерология и хепатология на ВМА под ръководството на проф. Крум Кацаров и проф. Димитър Таков. През декември 2012 г. придобива специалност гастроентерология. През 2013 г. преминава специализация по гастроентерология в болница "Шонан Камакура", Япония. През 2014 г. провежда едномесечна специализация в болница "Елизабетинен", Линц, Австрия, в Отделение по интердисциплинарна ендоскопия за ехоендоскопия и ендоскопски методи на лечение при хроничен панкреатит като стипендиант на Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия. Преминал е множество курсове по гастроентерология и интервенционална ендоскопия в Германия, Чехия, Холандия, Италия, Израел и САЩ, както и обучение за преподаване на ендоскопия (Рим, 2017). Oт 2017 г. е серитифициран обучител по холангиопанкреатоскопия със система SpyGlass DS и провежда курсове на лекари от Централна и Източна Европа, Близкия изток и Северна Африка. От 1.09.2011 г. е част от екипа на "Аджибадем Сити клиник Токуда болница", а от 1.02.2015 г. завежда Oтделение по интервенционална гастроентерология към Клиника по гастроентерология. Печели наградата "Лекар на годината" в "Токуда" за 2015 г. Извършва рутинно горна, долна ендоскопия, ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография, ендоскопска ехография, холангиопанкреатоскопия, всички свързани с тях терапевтични процедури, както и перкутанни интервенции под ултразвуков и рентгенов контрол. Интересите му са основно в областта на интервенционалната диагностика и лечение на болестите на панкреаса и жлъчните пътища.

*Източник: Капитал Здраве

Свързани отделения