Престижната титла, с която се отличават изявени гастроентеролози със значителен принос в развитието на ендоскопията, се присъжда за първи път на български лекар 

Началникът на отделението по Интервенционална гастроентерология в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда д-р Петко Карагьозов, дм се присъедини официално към световния елит на гастроентерологичните ендоскопски специалисти, след като получи титлата “привилегирован член” на Американското дружество по гастроинтестинална ендоскопия (ASGE) - Fellow of the American Society of Gastrointestinal Endoscopy - FASGE.

Програмата за привилегировани членове на дружеството е създадена, за да отличи лекари със съществен принос в областта на ендоскопията, които със своята работа, обучаващи функции и научна дейност, са помогнали значително за развитието на тази сфера от медицината и на общността като цяло на местно, регионално и световно ниво.

Д-р Карагьозов заслужено получава признанието като един от гастроентеролозите- ендоскописти с най-голям опит и познания в страната. От няколко години той е сертифициран обучител по ендоскопски интервенции върху жлъчната система и панкреаса с проведени множество практически семинари и обучения в страната и чужбина. През 2020 г. д-р Карагьозов защити отлично докторска дисертация на тема: “Място на холангиопанкреатоскопията в диагностиката и лечението на панкреато-билиарните заболявания”.

 

Свързани отделения