Научният труд на тема "Място на холангиопанкреатоскопията в диагностиката и лечението на панкреато-билиарните заболявания“, беше високо оценен от плеяда признати специалисти в журито и публиката на публичната защита

Д-р Петко Карагьозов получи образователна и научна степен доктор по специалността Вътрешни болести, след публична защита пред пълна зала в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. Научният му труд, следствие на бързо натрупания широк опит в ендоскопските процедури за изследване и минималноинвазивно лечение на жлъчно-панкреатичния тракт, бе признат за пионерски и иновативен, с голямо значение за бъдещото развитие на интервенционалната гастроентерология. Научното жури единодушно изказа не само своето положително мнение за получаване на докторска степен, но и сподели възхищение и уважение към дисертанта, неговият принос в практиката, колаборативност и желание за развитие.

След като изказа своето положително мнение, проф. Крум Кацаров, доайен в гастроентерологията и учител на д-р Карагьозов, оприличи работата му метафорично с футболните звезди Роналдо и Лео Меси. 

Като още един довод за своята оценка проф. Милена Станева напомни, че дейността на д-р Карагьозов вече е излязла извън границите на България и той обучава гастроентеролози от областта на Средна и Източна Европа, Близкия изток и Северна Африка в техниките, в които е постигнал съвършенство със специализирана система за холангиопанкреатоскопия. 

Ръководителят на научното жури проф. Кирил Драганов, присъединявайки се към оценките на своите колеги, добави още един факт, отразяващ полезната и ценна за медицината като цяло дейност на д-р Карагьозов  - той изгражда свой екип от млади и амбицирани специалисти, с които споделя своите познания и опит. 

Подкрепа и положителни мнения за своята съвместна работа с д-р Карагьозов от публиката изказаха доц. Димитър Николов, дм, проф. Николай Младенов, дмн, доц. Цветан Минчев, дм, проф. Радослав Гайдарси, дмн.  

Да поздравят и уважат защитата на дисертацията дойдоха представители на всички отделения и структури на болницата, специалисти от други медицински заведения в столицата, както и семейството на д-р Петко Карагьозов.

 

Свързани отделения