Сред голяма международна конкуренция д-р Наталия Младенова, специалист в Клиника по образна диагностика, бе избрана и премина тримесечна стипендиантска програма в областта на Онкологичната образна диагностика (The Exchange Programme for Oncologic Imaging Fellowship 2023) в Университетската болница "Santa Chiara" в Пиза, Италия.

Голямото признание да бъде избрана сред всички кандидати за този гранд, се случи след проведен конкурс от Европейско училище по радиология (ESOR), съвместно с Европейското дружество по онкологична образна диагностика (ESOI).

Развитието на субспециалности в областта на образната диагностика, чрез подходящи и добре структурирани модулни обучения, е една от основните цели на Европейското училище по радиология (ESOR) и Европейското дружество по радиология (ESR).

Постоянният напредък в технологиите в сферата на образната диагностика, включително наличието на различни софтуери за последваща обработка на изображенията, изисква разбиране за това как получената информация може да бъде полезна при вземането на клинични решения. Това от своя страна поражда необходимостта от надграждащи обучения в тази специалност.

„През тези три месеца участвах активно в мултидисциплинарни срещи, дискутирайки индивидуалния подход към всеки пациент, както и в рентгенологични обсъждания на по-сложни и интересни случаи. Проявих специален интерес към онкологичните заболявания на черния дроб, главата и шията, прилагайки утвърдени алгоритми за диагностициране, уточняване и проследяване на тези заболявания.”, споделя д-р Младенова след преминатата три-месечна програма.

Тя допълни, че знанията и опитът, които е придобила под менторството на доказаните проф. Емануел Нери и проф. Дания Чони са наистина значими.

„Опитът, който придобих при изучаването на съвременни протоколи за провеждане на съответните образни изследвания, осигуряване на контрол на качеството и последваща интерпретация в съответствие с най-новите насоки в областта, ще ми помогнат да интегрирам тези умения в ежедневната си практика.“, сподели д-р Младенова.

Специалистите в Клиника по образна диагностика на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда преминават през редица международни обучения и специализации в следдипломната си квалификация. Благодарение на това успяват да се запознаят и да прилагат в ежедневната си практика всички специфични и нововъведени практики в големите Европейски онкологични центрове.

 

Свързани отделения