Д-р Асен Александров от отделението по Урология получи награда за най-добър доклад на млад уролог на 23тия Национален Симпозиум по Урология и Ендоурология. Темата на доклада е Резултати от Роботизирана Хирургия за рак на простатата в Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда.

В изложението бяха представени обобщени данни от краткосрочното проследяване на първите 25 радикални простатектомии, извършени в лечебното заведение с робот-асистирана хирургия. Данните сочат, че от извършените 25 роботизирани операции за отстраняване на простатата, само в 4% са се появили интраоперативни или краткосрочни постоперативни усложнения. Тези резултати са съотносими към постиженията на водещите клиники в сферата на роботизираната урологична хирургия в Европа и света. Проследяването на случаите сочи също, че броят на пациентите, които се обръщат към робот-асистираната урологична хирургия нараства непрекъснато.

На снимката д-р Александров е заедно с проф. Димитър Младенов, председател на Българското Дружество по Ендоурология и Екстракорпорална Литотрипсия  и проф. Митко Цветков, организатор на Симпозиума и председател Българското Урологично Дружество (1996- 2011).

Свързани отделения