В рамките на практическата научна среща ще бъдат обсъдени съвременните методи за неврологична диагностика, включително дискусии и разглеждане на реални случаи

Клиника по Неврология и Медицина на съня в Токуда Болница София е домакин на четвърти интердисциплинарен семинар, който ще се състои на 30 ноември 2013 г. На него ще се разгледа приложението на модерни диагностични методи в Неврологията и свързаните с нея дисциплини. Научната среща е предназначена за специалисти по Неврология, Медицина на съня, Отоневрология, Неврохирургия, Образна диагностика, за общопрактикуващи лекари, както и за всички, които имат научни интереси в посочените области. 

Програмата включва четири основни сесии – основни неврофизиологични методи, методи в неврологията, невроизобразяващи методи и отоневрология и психиатрия и неврохирургия. Лектори ще бъдат изявени специалисти от областта на неврологията и свързаните с нея дисциплини. Очакват ви интересни минути със съдържателни лекции, дискусии, практическо разглеждане на реални случаи и др. Заповядайте на 30 ноември от 08.30 часа в Аулата на Токуда Болница София на 9 етаж. Няма такса за участие.

Ето и програма на научната среща:

 

Диагностични МЕТОДИ В НЕВРОЛОГИЯТА

ЧЕТВЪРТИ интердисциплинарен семинарПРАКТИЧЕСКА НЕВРОЛОГИЯ

Организиран от Клиника по Неврология и Медицина на съня

при МБАЛ „Токуда Болница София”

30 НОЕМВРИ 2013 г.

ПРОГРАМА

 

08.30-10.00     Регистрация

09.00-09.10     Откриване

09.10-10.55     I СЕСИЯ: ОСНОВНИ НЕВРОФИЗИОЛОГИЧНИ МЕТОДИ

                          Модератори: доц. М. Рашева, д.м., доц. С. Новачкова, д.м. 

09.10-09.35      Електромиография – същност, диагностични възможности, индикации   

                         Лектор: доц. С. Новачкова, д.м.

09.35-10.00      Електроенцефалография - същност, диагностични възможности, индикации   

                         Лектор: доц. М. Рашева, д.м.

10.00-10.20      Polpharma Bulgaria Сателитен симпозиум:

                         Съвременно консервативно лечение на болката

10.20-10.45      Антарктика – непознатия континент

                         Лектор: чл. кор. проф. Н. Цанков, д.м.н.

10.45-10.55      Дискусия

10.55-11.25      Кафе-пауза

 

11.25-13.25     II СЕСИЯ: ОСНОВНИ МЕТОДИ В НЕВРОЛОГИЯТА

                          Модератор: доц. Ив. Стайков, д.м., доц. М. Станева, д.м.

 

11.25-11.55       Медицина на съня – полисомнография: същност, диагностични възможности, индикации   

                          Лектори: доц. Ив. Стайков, д.м., д-р А. Симеонова

11.55-12.10       Доплерова сонография – каротидна система: същност, диагностични възможности,
                          индикации

                         Лектор: доц. М. Станева, д.м.

12.10-12.25       Доплерова сонография – вертебро-базиларна система: същност, диагностични                                               възможности, индикации   

                         Лектор: доц. Ив. Стайков, д.м.

 

12.25-12.40      Полисомнография - Lifecase

                         Представят: д-р А. Симеонова, доц. Ив. Стайков, д.м.

12.40-12.55      Доплерова сонография - Lifecase

                         Представят: доц. Ив. Стайков, д.м., доц. М. Станева, д.м.

12.55-13.15      Boehringer Ingelheim Сателитен симпозиум

                         Заедно в профилактиката и лечението на ИМИ

13.15-13.25      Дискусия

           

13.25-14.25    Обяд

 

14.25-15.45     III СЕСИЯ: НЕВРОИЗОБРАЗЯВАЩИ МЕТОДИ И ОТОНЕВРОЛОГИЯ

                          Модератор: доц. Г. Кирова, д.м., д-р Г. Савов

14.25-14.50       Неинвазивна ангиография: същност, диагностични възможности, индикации 

                          Лектори: д-р Е. Вачев, доц. Г. Кирова, д.м.

14.50-15.15       Отоневрология - същност, диагностични възможности, индикации   

                          Лектор: д-р Г. Савов

15.15-15.35       AstraZeneca Сателитен симпозиум

                          Лечение на дислипидемията – предизвикателства и възможности

15.35-15.45       Дискусия

15.45-16.15       Кафе-пауза

 

16.15-17.40     IV СЕСИЯ: ПСИХИАТРИЯ И НЕВРОХИРУРГИЯ

                          Модератори: д-р Ив. Стоянов, д-р Н. Алиоски 

16.15-16.40       Консенсусно становище относно диагностиката и лечението на някои тревожни                           разстройства

                         Лектор: д-р М. Найденова

16.40-17.05      Съвременни подходи при лечението на мозъчни аневризми и артерио-венозни малформации

                         Лектор: д-р Алиоски

17.05-17.25      Egis Сателитен симпозиум

                        „Есцитил – без паника!“

17.25-17.40      Дискусия

17.40-17.50    Закриване