За периода между 07 и 11.08.2015 г. бяха извършени редица диагностични и терапевтични процедури по откриване на потенциален донор, доказване на мозъчна смърт и кондициониране на донор с биещо сърце.

Това стана възможно благодарение на огромните усилия, професионализъм и отговорност на екипите в ОАИЛ при провеждането на лечебния процес.

На 11.08.2015 г. кондиционираният от нас донор беше преведен в УБ „Лозенец“, където се извърши експлантация на бели дробове, черен дроб и бъбреци, последвана от трансплантацията на черния дроб и бъбреците. Белите дробове бяха трансплантирани в Хановер – Германия.

Искам да изкажа огромна благодарност на всички участвали директно и индиректно в този процес, който даде възможност и шанс за живот на още 4 човека в България и чужбина, и по специално искам да благодаря на:

 1. Д-р Любомир Падарски;

 2. Д- р Биляна Каменова;

 3. Д-р Петьо Пейчев;

 4. Д-р Ясен Грозев;

 5. Д-р Алексей Лещански;

 6. Д-р Садредин Дервишоски;

 7. Д-р Десислава Велева

 8. Д-р Благовест Петелов;

 9. Д-р Веселин Дуков;

 10. Ст. м. с. Рени Александрова;

 11. М. с. Десислава Блажева;

 12. М. с. Светлана Димова;

 13. М. с. Силвия Асенова;

 14. М. с. Мариета Стойчева;

 15. М. с. Виолета Чаушева;

 16. М. с. Николинка Десподова:

 17. М. с. Десислава Захариева;

 18. М. с. Биляна Николова;

 19. М. с. Симона Стойчева;

 20. М. с. Капка Асенова;

 21. М. с. Адрияна Димитрова;

 22. М. с. Йоана Жечева;

 23. М. с. Цветина Караиванова;

 24. М. с. Веселинка Колева;

 25. Болногледач Ваня Петкова;

 26. Санитар Нели Тонинска;

 27. Санитар Красимира Иванова;

 28. Санитар Магдалена Найденова;

 29. Доц. д-р Иван Стайков;

 30. Д-р Иван Стоянов;

 31. Доц. д-р Галина Кирова;

 32. Д-р Марина Влока;

 33. Д-р Валери Гелев;

 34. Д-р Цветан Минчев;

 35. Екипите от Отделение по образна диагностика, Клинична лаборатория, Направление инвазивна кардиология и др.