Консултациите ще се извършват на 12 Май, Четвъртък, от 8 до 16 часа

Безплатни прегледи на деца, които страдат от нощно напикаване, организира Клиниката по Педиатрия на МБАЛ „Токуда Болница София”. Те ще се извършват на 12 май 2011 година от 08,00 до 16,00 часа. За записване е разкрит телефон 02/403 4000. Освен предварителната регистрация от родителите няма да се изискват направления и други документи.

Целта на безплатните консултации е да се установи навреме един от често срещаните проблеми в детската възраст – нощното напикаване.

„Състоянието е силно травматизиращо за децата, което определя важността на навременна диагностика от специалист педиатър-нефролог”, категорична е доц. д-р Маруся Лилова, д.м. – Началник на Клиниката по Педиатрия в японската болница.

За отклонение може да се смята изпускането на детето след навършване на 5-годишна възраст. Обикновено предразположени към този проблем са фамилно обременените деца, а именно - в семейството да има поне още един представител с подобен проблем.

В рамките на консултациите ще бъде извършван цялостен клиничен преглед въз основа от което ще се определи необходимостта от провеждане на лечение.

Консултациите ще се извършват на 12 май, четвъртък, от 8 до 16 часа Безплатни прегледи на деца, които страдат от нощно напикаване, oрганизира Клиниката по Педиатрия на МБАЛ „Токуда Болница София“. Те ще се извършват на 12 май 2011 г. от 08.00до 16.00 часа. За записване е разкрит телефон 02/403 4000. Освен предварителната регистрация от родителите няма да се изискват направления и други документи. Целта на безплатните консултации е да се установи навреме един от често срещаните проблеми в детската възраст – нощното напикаване.

„Състоянието е силно травматизиращо за децата, което определя важността на навременна диагностика от специалист педиатър-нефролог“, категорична е доц. д-р Маруся Лилова, д.м. – Началник на Клиниката по Педиатрия в японската болница.

За отклонение може да се смята изпускането на детето след навършване на 5-годишна възраст. Обикновено предразположени към този проблем са фамилно обременените деца, а именно – в семейството да има поне още един представител с подобен проблем. В рамките на консултациите ще бъде извършван цялостен клиничен преглед, въз основа на което ще се определи необходимостта от провеждане на лечение.

Нощното напикаване очевидно е сериозен проблем за много деца и техните родители. Често това поражда чувството за срам, кара детето да се крие и може да е причина за сериозна психологическа травма. Днес с квалифицираната помощ на педиатър всичко това може да бъде избегнато. Трябва да знаем в случая, че детето е напълно здраво. Само някои физиологични механизми са недоразвити, което ще стане на по-късен етап от живота му. За дете, което „мокри“ своето легло, за разлика от своите връстници и дори по-малки братя или сестри, това е сериозен психологически проблем. Често се смята, че основната причина за първичното нощно напикаване може да е ревност, при раждането на по-малък брат или сестра, проблеми в семей-ството или други стресови фактори. Сега ние знаем, че детето ви е в емоционален стрес вследствие на нощното напикаване, а не обратното. Подходът при решаване на проблема е лесен, така че родители, възможно най-скоро след навършване на петата година, се обърнете към педиатър. Важно е да се проведе навременно лечение. Така детето няма да бъде обременено, ако отиде на летен лагер със своите съученици или пък когатоостане да нощува у приятел. За нормалното психологическо развитие на вашето дете е важно да се заемете с проблема, а не да чакате за неговотопонтанно отминаване до 10 или 12 годишна възраст.

Свързани отделения