Безплатни консултации ще правят кардиохирурзите на Токуда

Безплатните прегледи ще са основно по документи и ще се провеждат до края на януари 2012

Лекарите от отделението по Кардиохирургия на МБАЛ „Токуда Болница София” ще консултират безплатно пациенти по документи всеки делничен ден през януари. Записването започва от днес на телефон: 02/403 4912 и 02/403 4116.

Прегледите са насочени към хора с установени болести на сърцето като сърдечна недостатъчност, клапни пороци, исхемична болест на сърцето и др. Те ще бъдат консултирани на база налична медицинска документация – епикриза от инвазивно изследване, амбулаторен лист от ехокардиография, както и на база обективно състояние. Записаните ще получат препоръки за по-нататъшното си лечение от специалистите на Токуда.

„Непознаването на възможностите на съвременната сърдечна хирургия кара пациентите с доказани сърдечни заболявания да отлагат във времето операцията, от която се нуждаят”, алармира д-р Димитър Николов – началник на отделението по Кардиохирургия на МБАЛ „Токуда Болница София”. „За съжаление, това крие сериозен риск от преждевременна сърдечна смърт или напредване на заболяването до състояние, в което са настъпили необратими промени и пациентът не може да бъде лекуван”, подчертава водещият кардиохирург.

Статистиката в България сочи, че сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за преждевременната смърт или загуба на работоспособност. Най-често срещаните сърдечни заболявания, които подлежат на хирургично лечение са исхемичната болест на сърцето и клапните пороци.

„Модерната кардиохирургия дава много възможности за лечение на пациентите със сърдечно-съдови заболявания при минимален риск”, добавя д-р Николов. „Колкото по-кратък е периодът от уточняване на заболяването до сърдечната операция, толкова по-добри са непосредствените и дългосрочни резултати от хирургията”, казва още хирургът.

Над 1000 сърдечни операции се правят всяка година в отделението по Кардиохирургия в Токуда. Специалистите покриват целия обем кардиохирургична помощ за възрастни - аортокоронарен байпас, клапно протезиране, клапно съхраняващи операции, обемредуциращи операции на лява камера, спешни състояния като инфаркт на миокарда, дисекация на аортата и др.  Ключова роля за качественото лечение има тясната колаборация между инвазивни кардиолози и кардиохирурзи, което осигурява по-висок стандарт за медицинското обслужване на сърдечно болните пациенти.

Свързани отделения