Безплатните прегледи ще са основно по документи и ще се проведат на 8 юли от 11,00 часа

Лекарите от отделението по Кардиохирургия на МБАЛ „Токуда Болница София” ще консултират безплатно пациенти по документи на 8 юли 2010 /четвъртък/ от 11,00 до 15,00 часа. Записването започва от днес на телефон: 02/403 4000.

Прегледите са насочени към хора с установени болести на сърцето като сърдечна недостатъчност, клапни пороци, исхемична болест на сърцето и др. Те ще бъдат консултирани на база налична медицинска документация и обективно състояние, и ще получат препоръки за по-нататъшното си лечение от специалистите на Токуда.

„Непознаването на възможностите на съвременната сърдечна хирургия кара пациентите с доказани сърдечни заболявания да отлагат във времето операцията, от която се нуждаят”, алармира д-р Димитър Николов – началник на отделението по Кардиохирургия на МБАЛ „Токуда Болница София”. „За съжаление, това крие сериозен риск от преждевременна сърдечна смърт или напредване на заболяването до състояние, в което са настъпили необратими промени и пациентът е иноперабилен”, подчертава д-р Николов.

Статистиката в България сочи, че сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за преждевременната смърт или загуба на работоспособност. Най-често срещаните сърдечни заболявания, които подлежат на хирургично лечение са исхемичната болест на сърцето и клапните пороци.

 „Съвременната кардиохирургия дава много възможности за лечение на пациентите със сърдечно-съдови заболявания при минимален риск”, добавя д-р Николов. „Колкото по-кратък е периодът от уточняване на заболяването до сърдечната операция, толкова по-добри са непосредствените и дългосрочни резултати от хирургията”, казва още хирургът.

Над 1200 сърдечни операции се правят всяка година в отделението по Кардиохирургия в Токуда. То разполага с модерна апаратура и висококвалифицирани лекари, които са специализирали в Европа, САЩ и Япония. Специалистите покриват целия обем кардиохирургична помощ за възрастни - аортокоронарен байпас, клапно протезиране, клапно съхраняващи операции, обемредуциращи операции на лява камера, спешни състояния като инфаркт на миокарда, дисекация на аортата и др.  Ключова роля за модерното лечение има тясната колаборация между кардиолози, инвазивни кардиолози и кардиохирурзи, което осигурява по-висок стандарт за медицинското обслужване на сърдечно болните пациенти.

Свързани отделения