Световъртежът е едно от най-честите оплаквания, при които пациентите търсят помощ 

Съвременно оборудван кабинет по отоневрология е на разположение на пациентите на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, които имат оплаквания, свързани с вестибуларния апарат. За прецизно изследване на вестибуларните функции тук се извършват функционални и компютърно-базирани статокинетични и координационни тестове, видеонистагмография, експериментални провокационни тестове – калорийни и ротаторни.

Наред с прецизната диагностика, в кабинета се провежда вестибуларна рехабилитация – комплекс от мултимедийни процедури за проследяване, рехабилитация и тренировка при заболявания от периферен и централен произход. Прилагат се специализирани репозициониращи техники при позиционен световъртеж, упражнения за ускоряване на вестибуларната адаптация, стабилизиране на позата и походката, възстановяване на статичното и динамичното равновесие.

Едно от най-честите оплаквания, при които пациентите посещават кабинета по Отоневрология, е световъртежа. Той обединява различни усещания – от илюзията, че човек се върти в пространството до тази, че потъва или се издига него. Хората наричат световъртеж и състоянието, в което са леко замаяни или им причернява. Към това състояние често те причислява дори залитането.

„Въпреки че формите на световъртеж са различни, около 60% от тях се дължат на увреждане на вестибуларния апарат или нарушение на функцията му. Останалите 40% са следствие на заболяванията на централната нервна система, като съдови разстройства, преходни нарушения на мозъчното кръвоснабдяване, мозъчни инсулти, а също и на възпалителни заболявания на нервната тъкан или на възпалителни процеси”, разказва д-р Георги Савов, отоневролог към Клиниката по Неврология в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. Световъртежът може да бъде както безобиден симптом, така и сигнал за сериозно заболяване. Затова е препоръчително при наличие на световъртежи да се търси специализирана лекарска помощ.

Вестибуларните нарушения често са с неизяснен произход – в този случай те се наричат първични. Ако се дължат на друго заболяване - хормонален дисбаланс или инфекция например, се наричат вторични. Те са често срещани при възрастните хора, тъй като с годините при тях се натрупват болестни причини, които довеждат до нарушения на равновесието.

При вестибуларните нарушения най-чести са позиционните световъртежи, които се получават при лягане, при обръщане в леглото или изправяне. Повечето от тях се причисляват към групата на отолитовите синдроми или т. нар. доброкачествен пароксизмален позиционен световъртеж. Дължат се на попадане на кристалчета (отолити) или дегенерирали клетки в някои от полуканалите на ухото, обяснява д-р Савов. Тези кристалчета лежат върху мембраната на гравитационните рецептори в ухото. С възрастта такива кристалчета, както и загинали клетки попадат в полуокръжните канали. Там има друг вид рецептори, чрез които се подава информация към мозъчния ствол и очните ябълки на човек при ъглови ускорения на главата. Когато кристалчетата попаднат в канала при определени движения на главата, те разклащат рецепторите там и се получава силен световъртеж. Това е доста често страдание, което имат до 80% от хората над 80-годишна възраст, казва отоневрологът. То се обостря и се подобрява спонтанно или с медикаментозно лечение или физикални методи.

Лекарственото лечение включва прием на вестибулосупресанти и други медикаменти, докато физикалното лечение използва програми с упражнения за освобождаване на засегнатия полуокръжен канал, както и упражнения при които мозъкът на пациента се адаптира да подтиска информацията, която идва от увредения вестибуларен апарат.