Научното събитие, организирано от Българската асоциация на лъчетерапевтичните лаборанти, ще се проведе от 22 до 24 септември

Третият регионален конгрес на SEETRO (South-East Europe Technology in Radiation Oncology) - сдружение на дружествата на лъчетерапевтичните лаборанти от Югоизточна Европа, ще се проведе в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда между 22 и 24 септември 2017 г. Директор на научната среща е Ивет Паянова, старши лъчетерапевтичен лаборант в отделението по Лъчелечение и радиохирургия на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. Симпозиумът ще предложи богата програма от презентации и уъркшопове, които ще засегнат темите за работата на лъчетерапевтичните лаборанти и иновациите в лъчелечението и радиохирургията: образни методи и протоколи в лъчелечението, имобилизация, верификация на лъчелчението, контуриране на органите в риск, радиохирургия, лечение с кибер и гама нож, брахитерапия, нови методики като IMRT, IGRT, RapidArc и др., както и отговорности и задължения на лъчетерапевтичните лаборанти, дозиметрия и лъчезащита, комуникация с пациентите, сестринство. Лектори ще бъдат специалисти от множество европейски страни, включително председателя на Комитета на лъчетерапевтичните лаборанти към Европейската асоциация по лъчелечение (ESTRO RTT Committee) Мишел Лийч, която е почетен гост на конгреса.

Ще бъдат представени и презентации на водещите компании - производители на лъчетерапевтична апаратура Vaian и Elekta, и на компаниите за имобилизационни приспособления Orfit и Qfix.

Броят на регистрираните участници към момента е 220, като чуждестранните делегати наброяват 120 от 12 различни държави. Конгресът е отворен за лъчетерапевтични лаборанти, медицински физици, лекари-лъчетерапевти и медицински сестри, както и за всички категории медицински специалисти от Югоизточна и Централна Европа, чиято ежедневна практика е свързана с лъчелечението.

Инициативата за създаването на SEETRO възниква като резултат от програмата на ESTRO и IAEA „The Best Practice in Radiation Oncology – Train the RTT Trainers“. Държавите от Югоизточна Европа, взели участие в тази програма, се ангажират да проведат серия от обучителни курсове за лъчетерапевтични лаборанти в собствените си държави. В резултат на колаборацията между представителите на отделните държави се създава сдружение на Лъчетерапевтичните лаборанти от Югоизточна Европа. Основна цел на SEETRO е да подобри сътрудничеството между колегите от източноевропейските държави, да спомогне за обмяната на опит и споделяне знания и умения за прилагане на новите методи на Лъчелечение. Първите два конгреса бяха организирани в Белград (2013) и Загреб (2015). 

Програмта на конгреса можете да разгледате тук

 

Свързани отделения