Безплатни профилактични консултации за деца, лишени от родителска грижа, бяха организирани на 12 януари в Токуда Болница. В прегледите участваха екипите на Клиниката по Педиатрия и отделението по Офталмология.

 

 

Консултациите са част от съвместна кампания между Токуда и SOS Детски селища България за подобряване здравословното състояние на децата. Чрез осигуряването на безвъзмездни консултации с водещи лекари лечебното заведение подкрепя хуманната кауза на SOS Детски селища България за ангажираност към здравословното състояние на най-уязвимата група от обществото – децата без родители.

 

 

Токуда Болница организира редица благотворителни кампании, насочени към деца, лишени от родителска грижа и деца със специални потребности. Лечебното заведение осигурява профилактични консултации, безвъзмездни оперативни интервенции и болнично лечение на деца от Шесто помощно училище и деца без родители от цялата страна.

Свързани отделения