Събитието бе едно от най-мащабните и значими в Югоизточна Европа за работата на професионалистите по здравни грижи в областта на лъчелечението


Над 220 лъчетерапевтични лаборанти и професионалисти по здравни грижи, които работят в областта на лъчелечението участваха активно на Третия регионален конгрес на SEETRO (South-East Europe Technology in Radiation Oncology) – сдружение на дружествата на лъчетерапевтичните лаборанти в Югоизточна Европа. Симпозиумът се проведе в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда в периода 22 до 24-ти септември 2017 г. Директор на научната среща е Ивет Паянова – старши лъчетерапевтичен лаборант в отделението по Лъчелечение и радиохирургия на Болница Токуда. Богатата програма от лекции и практически упражнения покри дейността на лъчетерапевтичните лаборанти и иновациите в лъчелечението и радиохирургията. Част от темите се фокусираха върху образните методи и протоколи в лъчелечението, имобилизацията, верификацията на лъчелечението, контурирането на органите в риск, новите методи за облъчване като лечение с гама и кибернож, брахитерапия, IGRT, IMRT, RapidArc и др. Форумът дефинира и отговорностите и задълженията на професията лъчетерапевтичен лаборант. Бяха представени  същосъвременни модели на работа във връзка със защита от облъчване, комуникация с пациенти, сестринство и др. 
Лекторите на конгреса са специалисти от множество европейски страни, включително председателя на Комитета на лъчетерапевтичните лаборанти към Европейската асоциация по лъчелечение (ESTRO RTT Committee) Мишел Лийч, която е почетен гост. Регистрирани са над 220 участници - лъчетерапевтични лаборанти, медицински физици, лекари, медицински сестри - специалисти, чиято ежедневна практика е свързана с лъчелечението. Чуждестранните делегати наброяват 120 от 12 различни страни. Събитието е едно от най-мащабните в областта на работатата на лъчетерапевтичните лаборанти в Югоизточна Европа.

Свързани отделения