Лабораторията по Клинична микробиология в Токуда Болница София се включва в инициативата на Европейския Център по контрол на заболяванията (ECDC) и Световната здравна организация (СЗО).

Европейският ден за повишаване на информацията в обществото относно антибиотиците е годишна европейска инициатива за обществено здраве, която се провежда на 18 ноември с цел да повиши информацията в обществото относно заплахата за общественото здраве от развитието на антибиотична резистентност и относно разумната употреба на антибиотиците. Според последните данни броят на пациентите, заразени с резистентни бактерии, нараства в целия Европейски съюз, а антибиотичната резистентност представлява сериозна заплаха за общественото здраве.

Разумното използване на антибиотици може да предотврати развитието на резистентни бактерии и да поддържа ефективността на антибиотиците за бъдещите поколения. Цел на ежегодната кампания е да повиши информираността в обществото относно правилното използване на антибиотици.

Антибиотиците действат само срещу бактериални инфекции и следва да се използват единствено в тези случаи, и след лекарско предписание. Те не са ефективни срещу вирусни инфекции като грип. Различните групи антибиотици действат срещу конкретни патогенни бактерии. Затова е необходимо микробиологично изследване с антибиограма, за да се прецени нуждата от антибиотично лечение и вида на необходимият антибиотик.

Неправилното лечение и прекомерното използване на антибиотици влияе върху ефективното им използване в бъдеще. Бактериите започват да рeзистират срещу антибиотиците и те губят способността си да ги убиват. Резистентните бактерии са много по-трудни за унищожаване и за съжаление бактериалните инфекции с резистентни щамове се срещат все по-често.

Специалистите от Лабораторията по клинична микробиология в Токуда се присъединяват към призивите на ECDC и СЗО и съветват: Бъдете отговорни и използвайте разумно антибиотици!

За повече информация, можете да посетите страницата на инициативата: http://ecdc.europa.eu/bg/eaad/Pages/Home.aspx

Свързани отделения