Автор: Доц. д-р Лъчезар Лозанов, дм

Разпространението на захарния диабет през 2019 година е при 463 милиона възрастни в целия свят. Счита се, че 1 на всеки 2 възрастни с диабет остава недиагностициран (232 милиона). По-голямата част от тях имат диабет тип 2. Особено притеснителен факт е, че 1 от 6 живородени деца са засегнати от висока кръвна захар по време на бременността на майката. Повишената кръвна захар се регистрира при 15,8% от бременните жени, като в 8% се касае за гестационен диабет. А според последни данни, диабетът по света е причинил 4.2 милиона смъртни случая през 2019 г. Поради тежестта на заболяването разходите за лечение на пациентите са около 10% от общата сума, похарчена за здравеопазване. Очаква се през следващите 25 години броя на диабетиците на нарасне с 50%.

В България честотата на захарния диабет е около 8,5-9% от населението, като още около 4% остават с недиагностицирана повишена кръвна захар, това са хора с неразпознат диабет или преддиабет. При над 50% от диабетиците е налице лош контрол на заболяването и съпътстващи усложнения, като причините са многообразни и свързани с условията и организацията на здравната система у нас, обучението на болните от медицинските екипи, самосъзнанието за необходимостта от чест контрол и редовни прегледи при специалист-ендокринолог.

В последната година особено сериозен проблем възникна във връзка с епидемията от КОВИД-19 и страха на болните (оправдан, но и неоправдан в някои случаи) от регулярни прегледи в лекарските кабинети, което доведе до нарастване на случаите на лош контрол на кръвната захар, нарастване честотата на тежките диабетни усложнения, взимане на самостоятелни решения, част от които грешни и повишена смъртност при диабетиците. Много от рисковите за диабет групи хора изявиха захарен диабет, за който не подозираха, като ненавременно диагностицирания им проблем, поради намаления достъп до лекарските кабинети, доведе при част от тях до бърза изява на усложнения и изключителни трудности при лечението.

Изолацията в условията на епидемичните мерки нанесе сериозна вреда на много хора. Известно е, че самотата може да доведе до липса на полагане на грижи за себе си, а в някои случаи и до самонараняване. Липсата на достатъчно движение, непълноценното хранене, последващото затлъствяване и ограниченият достъп до лекарства са други фактори, водещи до влошаване на гликемичния контрол при диабет.

Психичното здраве на някои хора се влоши по време на изолацията. По природа сме общителни същества, поради което дистанцирането може да има пагубни ефекти. Всички трябва да сме наясно с това и да стремим да общуваме по между си по възможно най-добрия и най-правилния начин.

При неправилно лечение и контрол диабетът може да доведе до сериозни усложнения от страна на сърдечно-съдовата и нервна система, загуба на зрение и намалена бъбречна функция на базата на прогресиращия при това заболяване атеросклеротичен процес. Това води до тежка инвалидизация на болните и повишена смъртност, най-вече от миокарден инфаркт, инсулт и бъбречна недостатъчност. Това не бива да бъде допускано в условия на добре изградена доболнична и болнична помощ за тези пациенти и наличие на най-съвременните медикаменти за лечение на диабет в нашата страна. Внимателното осъществяване на връзка с лекарите с цел подпомагане на поддържането на нормални кръвни захари е от съществено значение.

Световният Диабетен Ден е най-голямата кампания за повишаване на осведомеността относно диабета, достигаща до глобална аудитория от над 1 милиард души в повече от 160 страни. Кампанията насочва вниманието към въпроси от първостепенно значение за диабетно болните, медицинските грижи за тях, профилактиката, обучението и лечението им, като поддържа диабета в центъра на общественото и политическото внимание. Всяка година кампанията за Световния ден на диабета се фокусира върху специална тема, като за 2020 г тя е “МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ ИМАТ КЛЮЧОВА РОЛЯ В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА С ДИАБЕТ“. И това е факт. Тъй като броят на хората с диабет продължава да нараства, ролята на медицинските сестри става все по-важна. Сестрите често са първият, а понякога и единственият здравен специалист, с който болните си взаимодействат и затова качеството на първоначалната им оценка, грижи, обучение на болните и психологическа подкрепа е жизненоважно за тях.

Това е ден в който изразяваме своята съпричастност към пациентите със захарен диабет, подкрепяме безрезервно техните усилия при лечението им, трудностите в ежедневието им и борбата им с техните здравословни проблеми.

Същевременно, трябва да изкажем своето уважение и благодарност към всички медицински екипи, участващи в проблема захарен диабет. Нека да бъдем малко по-благосклонни и по-благодарни към техните усилия.

Всеки от нас трябва да поеме своята отговорност за здравето си и това да пази здравето на околните. В условията на тазгодишната епидемия е необходимо да се вслушаме в съветите на здравните специалисти и да не неглижираме здравните си проблеми. Да не забравяме, че освен КОВИД-19 захарният диабет не може да чака, което означава, че е повече от необходим редовен медицински контрол и стриктно спазване на предписаното лечение.

Свързани отделения