Уважаеми д-р Николов,

С това писмо се обръщам най-сърдечно към Вас, към Д-р Димитър Божинов – кардиолог, екипа от лекари и медицински сестри на отделението по „Кардиохирургия“, екипите на сектор „Реанимация“ на МБАЛ „Токуда Болница София“.

На 20.05.2015г. претърпях животоспасяваща операция извършена лично то Вас, а именно четворен аортокоронарен байпас, обеморедуцираща интервенция на лява камера, премахване на тромб от сърцето. Прекланям се пред всички, които ми помогнаха да преодолея този тежък момент в моя живот.

Специална благодарност отправям към Вас Д-р Николов, защото поехте риска, дарихте с надежда мен и семейството ми и ме спасихте. Благодарение на грижите и вниманието, с които ме обградихте съм жив и се възстановявам от нелеката операция.

Думите са твърде малко, за да изкажа своята благодарност към Вас и високият Ви професионализъм.

Да бъдеш лекар не е професия, а призвание.

Желая Ви дълги години живот, изпълнен със здраве, в който със същата всеотдайност, вяра и самоувереност да дарявате живот и усмивки на Вашите пациенти.

Носете с гордост титлата „Доктор“.

Бъдете благословени.

 

 

Гр. София                                                                               С почит и уважение

Кирил Милетиев Тодоров

Свързани отделения