ТРЕТИ интердисциплинарен семинар – ПРАКТИЧЕСКА НЕВРОЛОГИЯ

 

ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА – Съвременна диагностика и лечение

 

Организиран от клиника по неврология

при МБАЛ „Токуда Болница София”

 

Семинарът ще се проведе на 10. декември 2011 г.  от 09.00 ч.

в Аула на МБАЛ „Токуда Болница София” – 9-ти етаж

 

 

 

АКЦЕНТИ В ПРОГРАМАТА


09.10-10.40  I сесия : Нарушения на ПНС - Модератор: доц. Ив. Стайков, д.м.


09.10-09.30  Заболявания на ПНС- класификация и клинични синдроми, Лектор: доц. С. Новачкова, д.м.

09.30-09.50  Диагностични възможности и подходи, Лектор: доц. С. Новачкова, д.м.

09.50-10.10  Диагностични трудности- синдром на неспокойните крака, Лектор: доц. Ив. Стайков, д.м.

10.10-10.30  Gedeon-Richter Сателитен симпозиум, Aflamil – баланс между ефективност и поносимост

 

11.10-12.40  II сесия: полиневропатии -  Модератор: доц. И. Даскалова, д.м.


11.10-11.30  Класификация и клинични синдроми, Лектор: доц. С. Новачкова, д.м.

11.30-11.50  Метаболитни полиневропатии, Лектор: доц. И. Даскалова, д.м.

11.50-12.10  Възпалителни полиневропатии, диференциална диагноза, Лектор: доц.М. Рашева, д.м.

12.10-12.30  Woerwag Pharma Сателитен симпозиум, Невропатна болка

12.40-13.40  Обяд

 

13.40-15.30  III сесия: Дегенеративни заболявания на гръбначния стълб -  Модератор: доц. М. Рашева, д.м.


13.40-14.00  Образна диагностика- актуални възможности, Лектор: доц. Г. Кирова, д.м.

14.00-14.20  Клинико-електромиографска диагностика,   Лектор: доц. С. Новачкова, д.м.

14.20-14.40  Съвременно консервативно лечение на болката, Лектор: доц. Ив. Стайков, д.м.

14.40-15.00  Съвременно неврохирургично лечение, Лектор: доц. М. Цеков, д.м.

15.00-15.20  AstraZeneca Сателитен симпозиум, НПВС- време за преоценка

15.30-16.00  Кафе-пауза

 

16.00-17.30  IV сесия: ВЪЗПАЛИТЕЛНИ, КОМПРЕСИОННИ И ТРАВМАТИЧНИ УВРЕДИ НА пнс -  Модератор: доц. С. Новачкова, д.м.


16.00-16.20  Най-често срещани увреждания на ПНС – клинични и диагностични възможности,

Лектор: доц. С.   Новачкова, д.м.

16.20-16.40  Периферни увреждания на ЧМН и лицева хирургия, Лектор: д-р Р. Славчев

16.40-17.00  Компресионни и травматични увреждания на ПНС- оперативно лечение, Лектор: д-р. К. Алексиева

17.00-17.20  CSC Pharmaceuticals Сателитен симпозиум, Чести болкови състояния Trosicam – съвременно   лечение срещу болка и възпаление

17.30-17.40  Закриване