Благодарност към екипите на кардиохирургията и кардиологията.

При кардиологичен преглед в болницата ми бе констатиран проблем с митрална клапа с препоръка за операция в ускорен порядък. След решението ми за операция незабавно ми бяха направени необходимите изследвахия и бях опериран. Впечатлен съм от оказаното ми внимание, грижи и прфесионализъм както при престоя ми в болницата, така и при контролните прегледи след операцията.

Сърдечно благодаря на доцент д-р Димитър Николов, д-р Стефан Стефанов, д-р Божинов, старша сестра Десислава Колева и на целия персонал на кардиохирургията и кардиологията.

Изказвам благодарност на професор Цеков и ст. сестра Нина Григорова от клиниката по неврохирургия за оказаното ми съдействие.

Желая много здраве и сили на всички в болница Токуда, отдадени на грижите за здравето и живота на хората.

Поклон! Маринчо Кунчев

Свързани отделения