До
Ръководството на
Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда

 

Уважаеми дами и господа, 

Казвам се Кирил Пондев и бих искал да изкажа своята огромна благодарност към Д-р Калоян Йорданов и екипа му от отделението по лъчелечение за изключителните грижи и внимание, които проявяват към своите пациенти и конкретно към мен.

Имах патологично счупване на бедрената кост, дължащо се на основното ми заболяване-аденокарцином на белия дроб. Лезиите в костите не позволяваха имплантиране на тазобедрена става. След проведено лъчелечение при Д-р Йорданов, стана възможно извършването на операция за подмяна на тазобредената става. Опериращият ме екип в УМБАЛ 'Пирогов' даде много висока оценка на проведеното лъчелечение и професионализма на Д-р Калоян Йорданов. Благодарение на всичко това, аз вече мога да ходя самостоятелно и се чувствам пълноценен.

Ако всичко хора бяха като Д-р Йорданов, светът щеше да бъде едно по-добро място.

 

С уважение:

/Кирил Пондев/

Свързани отделения