Съдова хирургия

Стационарно лечение

Клиниката по "Съдова хирургия" има 25 разкрити легла на 7-ти етаж в болницата, сред които 8 самостоятелни ВИП стаи и 2 категория „Лукс”. Една от стаите е обособена за интензивно наблюдение и лечение.

Комплексно оперативно лечение от екип с богат опит и най-висока техническа подготовка за следните съдови проблеми:
• Периферни стеснения и запушвания на хранещите съдове
• Аневризми и разширения на аорта и периферни съдове
• Лечение и профилактика на мозъчно-съдова болест
• Спешни съдови заболявания: емболии, тромбози, травми, руптури и др. лезии
• Нарушения в кръвоснабдяването на бъбреците и други коремни органи
• Разширени вени и венозни тромбози.
• Съдово-свързани тумори и малформации / хемангиоми, вродени фистули, анатомично притискане на съдове /
• Изграждане на постоянен достъп за хемодиализа

За лечение на изброените заболявания, освен стандартните хирургични техники, широко се прилагат минимално инвазивни ендоваскуларни методи: дилатация, стентиране, емболизация, свеждащи до минимум травмата за пациента от лечението и болничния престой.

В лечението на варикозната болест рутинно се прилага ендовенозна лазерна аблация и венозна механо-химична аблация – съвременни минимално инвазивни методи, алтернатива на класическия „стирипинг“. 

Извършва се комплексно консервативно /медикаментозно/ лечение на съдовите заболявания. 

В клиниката по Съдова хирургия има пълна готовност за стартиране на програма по бъбречно трансплантиране.